Faculty of Law

Människorättsklinik

Juridiska institutionen bedriver en Människorättsklinik som gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden under ledning av forskare och lärare vid Juridiska institutionen. Under höstterminen 2017 bedrivs Människorättskliniken i samarbete med Civil Rights Defenders. Kliniken finansieras av Vinnova.


Människorättskliniken 2017


Hur anmäler jag mig till Människorättskliniken?

Studenter på Juristprogrammet i Uppsala kan nu ansöka till höstens Människorättsklinik. Utlysning vänder sig till studenter vid Juristprogrammet vid Juridiska fakulteten i Uppsala som har avslutat termin 6, eller motsvarande. Kliniken startar den 24 augusti 2017 och pågår fram till den 6 december 2017. Kliniken är inte en del av Juridiska institutionens utbildningsutbud. Deltagandet ger således inga akademiska poäng om det inte sker inom ramen för kursen Examensarbete i form av praktik. Ansök före den 1 augusti 2017. Har du frågor? Välkommen att kontakta Anna Jonsson Cornell.

Utlysning för deltagande i Människorättskliniken 2017