Människorättsklinik

Juridiska institutionen bedriver en Människorättsklinik som gör det möjligt för studenter vid Juristprogrammet att arbeta med konkreta ärenden och rättsutredningar under ledning av forskare och lärare vid Juridiska institutionen. Under höstterminen 2017 bedrevs Människorättskliniken i samarbete med Civil Rights Defenders. Kliniken finansierades av Vinnova.


Människorättskliniken 2018

Människorättskliniken kommer att fortsätta under vårterminen 2018 med start den 16 av mars. Vid frågor kontakta Anna.jonsson_cornell@jur.uu.se


Hur anmäler jag mig till Människorättskliniken?

Studenter på Juristprogrammet i Uppsala kan nu ansöka till vårens Människorättsklinik. Utlysningen vänder sig till studenter vid Juristprogrammet vid Juridiska fakulteten i Uppsala som har avslutat termin 6, eller motsvarande. Kliniken startar den 16 mars 2018 och pågår fram till den 31 maj 2018. Kliniken är inte en del av Juridiska institutionens utbildningsutbud. Deltagandet ger således inga akademiska poäng om det inte sker inom ramen för kursen Examensarbete i form av praktik. Ansök före den 1 mars i 2018. Har du frågor? Välkommen att kontakta Anna Jonsson Cornell.

►Utlysning för deltagande i Människorättskliniken 2018