Vanliga frågor

Ger deltagandet i kliniken poäng?
Nej, inte i dagsläget. Det är dock möjligt att delta i kliniken inom ramen för kursen för examensarbete som en slags praktik.

Hur mycket tid förväntas studenterna lägga ner på kliniken?
Deltagandet i kliniken anpassas efter studenternas övriga schema och åtaganden inom juristutbildningen. Det är upp till varje student att avgöra hur mycket tid som kan läggas på kliniken. 4-6 timmar per vecka kan vara en rimlig uppskattning.

Kan jag delta i kliniken under tiden jag skriver mitt examensarbete?
Ja, absolut. Det är ett bra sätt att kombinera akademiskt skrivande med praktiskt arbete. Kliniken kan hjälpa till att identifiera intressanta frågeställningar lämpliga för ett examensarbete. Deltagandet i kliniken kan även ge dig ett bra nätverk och värdefull erfarenhet inför det kommande arbetslivet.