Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Date: –13:30
  • Location: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Lecturer: Ingrid Helmius
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Ingrid Helmius inleder om skolors arbete mot våldsbejakande extremism.

Ingrid är universitetslektor, doktor i offentlig rätt vid Uppsala universitet.