Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Date: –13:30
  • Location: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Lecturer: Germund Larsson
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Germund Larsson inleder på temat ”Förbrytelse och förvisning – läroverkens bestraffningssystem i Sverige under 1900-talet.”

Germund är doktorand i utbildningssociologi, vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.