Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Date: –13:30
  • Location: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Lecturer: Lena Sandström
  • Website
  • Organiser: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Contact person: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Lena Sandström inleder på temat ”Tillsynsplikt. Lärare mellan Skylla och Karybdis?”

Lena är doktorand eller adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet.