Caroline Johansson defends her thesis

Time and place: February 2, 10:15 am, Sal IX, Universitetshuset, Uppsala

Title of the Thesis: Tjänstepensionen möter EU-rätten: Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden

External Reviewer: Professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo

Examining Committee:
Professor Ulla Neergaard, Köpenhamns universitet
Professor Margareta Brattström, Uppsala universitet
Docent Andreas Inghammar, Lunds universitet