Juridiska fakulteten

Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också två egna skriftserier:

Vår senaste publikationer

 • Halila, Leena; Lankinen, Veronica; K. Nilsson, Annika

  Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

  2018.

 • K. Nilsson, Annika

  Hänsynsreglerna i tillsynen: Analys av hur myndigheter tillämpar och motiverar beslut gällande nyetablering av miljöfarliga verksamheter utifrån hänsynsreglerna i MB 2 kap.

  2018.

 • Grahn-Farley, Maria

  Fördragskonform tolkning av MR-traktat

  Ingår i Svensk Juristtidning, 2018.

 • Grahn-Farley, Maria

  Critical Race Theory

  Ingår i Juridiskmetod (under publikation), 2018.

 • Almkvist, Gustaf; Svensson, Erik

  Orsakande, tillräknande och luftstrupstransplantationer

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 225-239, 2018.

 • Universitetshuset, lärosal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-05-30 kl 10:15

  Bergman, Jon

  Concentrations in the EU pharmaceutical sector: The protection of effective competition under Council Regulation No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

 • Lind, Anna-Sara

  Social rights and EU Citizenship

  Ingår i Bridging the Prosperity Gap in the EU, s. 22-45, 2018.

 • Nya Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala 2018-05-25 kl 10:15

  Hellborg, Sabina

  Diskrimineringsansvar: En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

 • Brusewitzsalen, Gamla torget 6, Uppsala 2018-05-18 kl 10:15

  Karlander, Lars

  The ECJ's Adjudication of Fundamental Rights Conflicts: In Search of a Fair Balance

 • Andersson, Håkan

  Konstitutionaliseringav ersättningsrätten (III) – preciseringar avseendeersättningsbestämningen vid medborgarskapsförlust (2:7 RF)

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-19 19, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Skadeståndsrättoch skatterätt – moms som kostnadsskapande skada respektive vinstgivande bonus.

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-9 9, 2018.

 • Reichel, Jane

  Offentlighet eller dataskydd som ledande princip i EU:s integrerade förvaltning?

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 91-113, 2018.

 • Klingström, Tomas; Bongcam Rudloff, Erik; Reichel, Jane

  Legal & ethical compliance when sharing biospecimen

  Ingår i Briefings in Functional Genomics & Proteomics, s. 1-7, 2018.

 • Lerwall, Lotta

  Skola

  Ingår i Makt, myndighet, människa, s. 197-230, 2018.

 • Lerwall, Lotta

  Tvångsvård

  Ingår i Makt, myndighet, människa, s. 179-195, 2018.

 • Lerwall, Lotta

  Makt, myndighet, människa: En lärobok i speciell förvaltningsrätt

  Ingår i Makt, myndighet, människa, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Den”nya” diskrimineringsersättningen (IV) – ansvarsfördelningsproblemavseende den nya diskrimineringsformen ”bristande tillgänglighet”: (HD:s ersättningsrättsligadomar år 2017, Del 10).

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-12 12, 2018.

 • Bejstam, Lars

  Rättsfallskommentar: Högsta förvaltningsdomstolens dom i må lnr 6569-16: en läcka i lagen?

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 117-122, 2018.

 • Bejstam, Lars

  Social trygghet: Socialförsäkring

  Ingår i Makt, myndighet, människa, s. 87-112, 2018.

 • Brattström, Margareta

  Familjerättsliga perspektiv på aktieägaravtal

  Ingår i Aktieägaravtal, s. 184-205, 2018.