Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också två egna skriftserier:

Våra senaste publikationer

 • Elliot, Viktor; Marton, Jan; Öhman, Peter; Stockenstrand, Anna-Karin et al.

  National implications of EU harmonization – the case of banks’ reporting requirements in Sweden

  2019.

 • Strand, Magnus; Bastidas Venegas, Vladimir; Iacovides, Marios C

  EU Competition Litigation: Transposition and First Experiences of the New Regime

  2019.

 • Grahn-Farley, Maria

  Barnkonventionen: En Kommentar

  Studentlitteratur AB, 2019.

  Open access
 • Söderlund, Christer; Burova, Elena

  Is There Such a Thing as Admissibility in Investment Arbitration?

  Ingår i ICSID Review, s. 525-559, 2018.

 • Wall, Gustaf

  Stödåtgärder i skolan: Likvärdighet, handläggning och byråkratisk symbolik

  Iustus förlag, 2018.

 • Darpö, Jan

  Principle 10 and Access to Justice.

  Ingår i Elgar Encyclopedia of Environmental Law – Principles of Environmental Law, Vlume VI, s. 379-402, 2018.

 • Darpö, Jan

  Pulling the trigger: ENGO standing rights and the enforcement of environmental obligations in EU law

  Ingår i Environmental Rights in Europe and Beyond, s. 253-281, 2018.

 • Darpö, Jan

  Bara en liten skalbagge i en polsk skog? . Europarättslig tidskrift 2018 s. 687-694: Om C-441/17 Białowieża och EU-domstolens nyfunna möjlighet att beivra domstolstrots

  Ingår i Europarättslig tidskrift, s. 687-694, 2018.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Non-Recognition of Child Marriages: Sacrificing the Global for the Local in the Aftermath of the 2015 'Refugee Crisis'

  Ingår i International and National Perspectives on Child and Family Law, s. 267-281, 2018.

 • Cejie, Katia; Bjuvberg, Jan

  Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner

  Ingår i Svensk skattetidning, s. 528-539, 2018.

 • Cejie, Katia; Berglund, Martin

  Basics of International Taxation: From a Methodological Point of View, 2nd ed.

  Iustus förlag, 2018.

 • Brattström, Margareta; Agell, Anders

  Äktenskap Samboende Partnerskap

  Iustus förlag, 2018.

 • Gräns, Minna; Lidén, Moa; Wojchiechowski, Bartosz

  A True Denial or a False Confession? Assessing veracity of suspects' statements using MASAM and SVA.

  Ingår i PLoS ONE, 2018.

  Open access
 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Yttrandefrihet, religion och kvinnors rättigheter

  Ingår i Opinionsfrihet och religion, s. 63-84, 2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper; Wolk, Sanna

  Employees' Intellectual Property Rights: An Epilogue

  Ingår i Employees' Intellectual Property Rights, s. 803-805, 2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  Employees's Intellectual Property Rights in Poland

  Ingår i Employees' Intellectual Property Rights, s. 297-319, 2018.

  Open access
 • Bylander, Eric

  Den datoriserade domaren

  Ingår i Nya professorer 2018, s. 37-39, 2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  Juggling with trouble: Swedish Supreme Court asks about communication to the public in car rental cases. A comment on the CJEU reference in Case C-753/18

  2018.

  Open access
 • Garland, Jameson

  Protecting the Rights of Children with Intersex Conditions from Nonconsensual Gender-Conforming Medical Interventions: The View from Europe

  Ingår i Medical Law Review, 2018.

 • Kumlien, Mats

  Att uppfostra fattiga barn - tankar om svensk kriminalpolitik i 1900-talets början

  Ingår i Bedöma och åtgärda fattigdom, s. 179-193, 2018.