Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också två egna skriftserier:

Våra senaste publikationer

 • Österdahl, Inger

  Due Diligence in International Anti-Terrorism Law: Developments in the Resolutions of the UN Security Council (forthcoming)

  Ingår i Due Diligence in International Law, s. 1-20, 2020.

 • Debaenst, Bruno

  In the footsteps of Linnaeus: Carl Gustaf Spangenberg on the crossroad of context and tradition

  Ingår i En mänsklig rättshistoria, s. 69-86, 2019.

 • Storskrubb, Eva

  Mutual Trust in Civil Justice Cooperation in the EU

  Ingår i Trust in the European Union in Challenging Times, 2019.

 • Domeij, Bengt

  Anders Fernlund -- Franschising - friktion mellan transnationella affärsmodeller och nationell särreglering (ak avh.)

  Ingår i Juridisk Tidskrift, s. 946-949, 2019.

 • Domeij, Bengt

  Patent och företagshemligheter

  Iustus förlag, 2019.

 • Almkvist, Gustaf

  Det kyrkorättsliga disciplinansvaret

  Ingår i Med god ordning och efter Guds vilja, s. 185-214, 2019.

 • Rejmer, Annika; Zetterström, Stefan; Scheutz, Sverker; Fridström-Montoya, Therése et al.

  Juridisk metodbok: för socialarbetare och andra offentliganställda

  Norstedts Juridik AB, 2019.

 • Rejmer, Annika; Zetterström, Stefan; Scheutz, Sverker; Fridström Montoya, Therése et al.

  Juridisk metodbok: för socialarbetare och andra offentliganställda

  Norstedts Juridik AB, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Country Report - Sweden

  2019.

 • Litins'ka, Yana

  Three hundred years of legal incapacity in Russia

  2019.

  Open access
 • Grahn-Farley, Maria

  Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen

  Iustus förlag, 2019.

 • Szkalej, Kacper

  The modern Church of Copyright. A short story of preserving access to humour in Sweden

  Ingår i NIR, 2019.

  Open access
 • Epstein, Yaffa

  Biodiversity Protection: An Environmental Issue? On Sweden’s Implementation of EU Species Protection Laws in Environmental and Sectoral Legislation

  Ingår i Nordic Environmental Law Journal, s. 69 69-82 82, 2019.

 • Michanek, Gabriel

  Grannar emellan

  Ingår i En mänsklig rättshistoria, s. 217-230, 2019.

  Open access
 • Michanek, Gabriel

  Species and Habitats Protection in U.S. Forest Planning

  Ingår i Nordisk miljörättslig tidskrift, s. 83-103, 2019.

  Open access
 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Serviermålet – den konkurrensrättsliga bedömningen av patentförlikningsavtal

  Ingår i Ny juridik, s. 63 63-85 85, 2019.

 • Ruotsi, Mikael

  Facebookmålet - räddning på mållinjen eller organiserat uppspel?

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 329-347, 2019.

 • Hobér, Kaj

  Arbitration of Energy Disputes Under the Energy Charter Treaty: Added Value for the Belt and Road Initiative

  Ingår i JOURNAL OF WORLD INVESTMENT & TRADE, s. 285 285-312 312, 2019.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  Much Ado about Nothing?: The Road to the Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in Sweden

  Ingår i The International Journal of Children's Rights, s. 266-305, 2019.

 • Herlin-Karnell, Ester

  The Power of Comparative Constitutional Law Reasoning in European Criminal Law Procedure

  Ingår i Vienna Journal on International Constitutional Law, s. 1-27, 2019.