Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också två egna skriftserier:

Våra senaste publikationer

 • Andersson, Håkan

  Huvudreglernashuvudväg utan huvudvärk – inklusive en inte alltför problematisk infart från enav de många sidovägarna

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-8 8, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Styrelseledamots kapitalbristansvar – associationsrättslig språklig ytstruktur med skadeståndsrättslig funktionell djupstruktur

  Ingår i Festskrift till Stefan Lindskog, s. 1-14, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Postmoderna och diskursteoretiska verktyg inom rätten

  Ingår i Juridisk metodlära, s. 349-375, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Culpabedömning av rättsbedömning – uppenbarhetsrekvisitet uppenbart konkretiserat

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-16 16, 2018.

 • Szkalej, Kacper

  Online Copyright Infringement and Enforcement in Sweden

  2018.

 • Linton, Marie

  The Concepts of Recognition and Enforcement: Bees in the European Bonnet

  Ingår i Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgments, 2018.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Employees' Intellectual Property Rights

  2018.

 • Szkalej, Kacper

  Privatkopieringsersättning i Norge och EU-medlemsstaterna

  2018.

 • Szkalej, Kacper

  Consumption of Digital Works: A legal analysis of EU copyright law within the framework of lawful acquisition and exploitation of protected content

  2018.

 • Bastidas Venegas, Vladimir; Bergström, Maria

  Sweden

  Ingår i White Collar Crime – a comparative study, 2018.

 • Linton, Marie; Sayed, Mosa

  Kvinnor "i kläm" vid bedömning av mångfald

  Ingår i De Lege: Genuskritiska frågor inom juridiken, s. 123-144, 2018.

 • Linton, Marie

  Cross Border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I a Regulation and National Rules

  University of Maribor, Faculty of Law, 2018.

 • Josefsson, Henrik

  The Simplification of Biological Diversity in International and EU Law

  Ingår i Sustainability, 2018.

 • Michanek, Gabriel; Bostedt, Göran; Ekvall, Hans; Forsberg, Maria et al.

  Landscape Planning - Paving the Way for Effective Conservation of Forest Biodiversity and a Diverse Forestry?

  Ingår i Forests, 2018.

 • Dahlquist, Joel Dahlquist

  Investment Treaty Arbitration: Problems and Exercises

  Edward Elgar Publishing, 2018.

 • Josefsson, Henrik

  The Environmental Liability Directive, the Water Framework Directive and the Definition of ‘Water Damage’

  Ingår i Environmental Law Review, s. 151 151-162 162, 2018.

 • Bergström, Carl Fredrik

  The Swedish Principle of Open Government

  2018.

 • Fridström Montoya, Therése; Lind, Anna-Sara

  Socialt arbete i det allmännas tjänst

  Ingår i Juridik för socialt arbete, s. 13-23, 2018.

 • Fridström Montoya, Therése

  Personrätt på nytt sätt - ett ämne med potential att göra skillnad för personerna i rätten

  Ingår i Genuskritiska frågor inom juridiken, s. 63-82, 2018.

 • Fridström Montoya, Therése

  Introduktion till socialtjänstlagstiftningen

  Ingår i Juridik för socialt arbete, s. 53-90, 2018.