Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också två egna skriftserier:

Våra senaste publikationer

 • Andersson, Håkan

  Upphandlingsskadeståndsrätt (VI)– frågor om skadesamband och skadelidandes begränsningsåtgärder

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-15 15, 2019.

 • Epstein, Yaffa

  When is it legal to hunt strictly protected species in the European Union?

  Ingår i Conservation Science and Practice, 2019.

 • Eklund, Hans

  Sysslar Allmänna reklamationsnämnden (ARN) med rättskipning?

  Ingår i Vänbok till Lena Olsen, s. 111-126, 2019.

 • Chapron, Guillaume

  A Rights Revolution for Nature: Introduction of Legal Rights for Nature Could Protect Natural Systems from Destruction

  Ingår i Science, 2019.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Normkandidater och normproducenter – Om att fylla det rättstomma rummet

  Ingår i Vänbok till Lena Olsen, s. 153-173, 2019.

 • Mancilla Garcia, María; Hileman, Jacob; Bodin, Örjan; Nilsson, Annika K. et al.

  The unique role of municipalities in integrated watershed governance arrangements: a new research frontier

  Ingår i Ecology and Society, 2019.

  Open access
 • Chamberlain, Johanna; Reichel, Jane

  The Swedish Understanding of Privacy as a Fundamental Right in a Comparative Perspective – Overview and Possibilities

  Ingår i Comparative Perspectives on Privacy in an Internet Era, s. 85-112, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Ersättningsbestämning vid multipla brott – värdering av skadelidandes samlade kränkning

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-10 10, 2019.

 • Singer, Anna; Brattström, Margareta

  Barn som rättsliga aktörer - Finns de?: Särskilt om rätt för unga att förbli gifta

  Ingår i Vänbok till Lena Olsen, s. 227-245, 2019.

  Open access
 • Bylander, Eric

  Den datoriserade domaren

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 1-7, 2019.

  Open access
 • Wall, Gustaf

  HFD 2018 ref. 23: Ett ställningstagande från Revisorsinspektionen utanför dess beslutskompetens har ansetts utgöra ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 5 s.-, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Utvecklingen och differentieringen av upphandlingsrättens skadeståndsfrågor

  Ingår i Vänbok till Lena Olsen, s. 17--77, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Konkretiserande materiell tolkningsmetod avseende försäkringsvillkor

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-12 12, 2019.

 • Brusewitzsalen, Gamla torget 6, Uppsala 2019-03-22 kl 10:00

  Dahlquist Cullborg, Joel

  The Use of “non-ICSID” Arbitration Rules in Investment Treaty Disputes: Domestic Courts, Commercial Arbitration Institutions and Arbitral Tribunal Jurisdiction

  Open access
 • Ingvarsson, Torbjörn

  I lyckliga stunder och på lyckliga platser – Om att förena avtalsrättens teori och praktik

  Ingår i Skrifter till Jan Rambergs minne, s. 131-143, 2019.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Kreditförsäkring som garanti för byggnadsentreprenad

  Ingår i Festskrift till Göran Millqvist, s. 301-322, 2019.

 • Elliot, Viktor; Marton, Jan; Öhman, Peter; Stockenstrand, Anna-Karin et al.

  National implications of EU harmonization: the case of banks' reporting requirements in Sweden

  2019.

  Open access
 • Strand, Magnus; Bastidas Venegas, Vladimir; Iacovides, Marios C

  EU Competition Litigation: Transposition and First Experiences of the New Regime

  2019.

 • Grahn-Farley, Maria

  Barnkonventionen: En Kommentar

  Studentlitteratur AB, 2019.

  Open access
 • Österdahl, Inger

  Article 7 TEU and the Rule of Law Mechanism: A dissuasive weapon or a paper tiger? (forthcoming)

  Ingår i The Authority of EU Law, s. 1-25, 2019.