Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också två egna skriftserier:

Våra senaste publikationer

 • Herlin-Karnell, Ester

  The Power of Comparative Constitutional Law Reasoning in European Criminal Law Procedure

  Ingår i Vienna Journal on International Constitutional Law, s. 1-27, 2019.

 • Kjaersgaard, Louise Fjord; Arfwidsson, Autilia

  Taxation of Cryptocurrencies from the Danish and Swedish Perspectives

  Ingår i Intertax, s. 620-634, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Förkastande av försäkringsgivares fruktlösa formaliaförsök – preskription avseende anmälan respektive anspråk

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-8 8, 2019.

 • Lind, Anna-Sara

  Den offentliga rätten i mångvetenskaplig forskning

  Ingår i Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, s. 207-217, 2019.

 • Garland, Jameson

  Informed Consent in Clinical Practice in Sweden: Challenges in protecting patients’ rights through medical science and law

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 49-78, 2019.

 • Garland, Jameson

  Testing the Bounds of Lawful Medicine in Sweden: Vetenskap och beprövad erfarenhet as a legally enforceable standard of care

  Ingår i Nordisk socialrättslig tidskrift, s. 79-114, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Uppgiftslämnandeansvar– utomobligatoriskt ansvar för ren förmögenhetsskada inom positiv förtroendesfär

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-11 11, 2019.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  Much Ado about Nothing? The Road to the Incorporation of the Convention of the Rights of the Child in Sweden

  Ingår i The International Journal of Children's Rights, s. 266-305, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  MARKET POWER IN EU ANTITRUST LAW AND STATE AID LAW

  Ingår i Europarättslig tidskrift, s. 281-298, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Trafikskadeansvarets utsträckning ännu en gång – gräns för gränssättandet

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-9 9, 2019.

 • Chamberlain, Johanna

  Det europarättsliga privatlivsskyddet i svensk rätt – en lägesinventering

  Ingår i Europarättslig tidskrift, s. 199-210, 2019.

 • Scheutz, Sverker; Eklund, Hans

  Problemorinterad inlärning i juristutbildningen

  Ingår i En mänsklig rättshistoria, s. 87-115, 2019.

 • Rosenmeier, Morten; Szkalej, Kacper; Wolk, Sanna

  EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights

  Kluwer Law International, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Ersättningsbestämning vid icke-materiella intrång (IV) – ytterligare några förtydliganden kring metodkrav och bedömningsgrunder

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-13 13, 2019.

 • Samuelsson, Joel; Zackariasson, Laila

  Vänbok till Lena Olsen

  2019.

 • Samuelsson, Joel

  Rättsvetenskapens vetenskaplighet

  Ingår i Vänbok till Lena Olsen, s. 189-226, 2019.

  Open access
 • Samuelsson, Joel

  Vänbok till Lena Olsen

  Iustus förlag, 2019.

 • Zackariasson, Laila

  Gränser för ett direktkrav enligt kommissionslagen

  Ingår i Svensk Juristtidning, s. 312-326, 2019.

 • Zackariasson, Laila

  Konsuments direktkrav vid kommission: Nedslag i fragmentarisk reglering av praktiskt viktiga frågor

  Ingår i Vänbok till Lena Olsen, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Upphandlingsskadeståndsrätt (VI)– frågor om skadesamband och skadelidandes begränsningsåtgärder

  Ingår i InfoTorg Juridik, s. 1 1-15 15, 2019.