Juridiska fakulteten

Publikationer

Varje år publicerar och uppdaterar forskare vid fakulteten ett stort antal publikationer. Här nedan ser du en lista på våra senaste 20 publikationer. Bland publikationstyperna finns förutom kapitel i böcker även rapporter, uppsatser, avhandlingar och Working Papers.

Juridiska fakulteten har också två egna skriftserier:

Vår senaste publikationer

 • Storskrubb, Eva

  Mutual Trust and the Dark Horse of Civil Justice

  Ingår i Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2018.

 • Storskrubb, Eva

  EU Civil Justice at the Harmonisation Crossroads?

  Ingår i Civil Procedure and Harmonisation of Law (forthcoming), 2018.

 • Österdahl, Inger

  Article 7 TEU and the Rule of Law Mechanism: A dissuasive weapon or a paper tiger? (forthcoming)

  Ingår i The Authority of EU Law, s. 1-25, 2018.

 • Lidén, Moa; Gräns, Minna; Juslin, Peter

  The Presumption of Guilt in Suspect Interrogations: Apprehension as a Trigger of Confirmation Bias and Debiasing Techniques

  Ingår i Law and human behavior, s. 336-354, 2018.

 • Lidén, Moa; Gräns, Minna; Juslin, Peter

  From Devil's Advocate to Crime Fighter: Confirmation Bias and Debiasing Techniques in Prosecutorial Decision Making

  Ingår i Psychology, Crime and Law, 2018.

 • Lidén, Moa; Gräns, Minna; Juslin, Peter

  "Guilty, No Doubt": Detention Provoking Confirmation Bias in Judges' Guilt Assessments and Debiasing Techniques

  Ingår i Psychology, Crime and Law, 2018.

 • Lidén, Moa; Gräns, Minna; Juslin, Peter

  Self-Correction of Wrongful Convictions: Is there a "System-level" Confirmation Bias in the Swedish Legal System's Appeal Procedure for Criminal Cases? - Part I

  Ingår i Law, Probability and Risk, 2018.

 • Lidén, Moa; Gräns, Minna; Juslin, Peter

  Self-Correction of Wrongful Convictions: Is there a "System-level" Confirmation Bias in the Swedish Legal System's Appeal Procedure for Criminal Cases? - Part II

  Ingår i Law, Probability and Risk, 2018.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Osolidariskt ansvar

  Ingår i Genuskritiska frågor inom juridiken, s. 45-62, 2018.

 • Hartmann, Berit; Marton, Jan; Söderström, Rebecca

  The Improbability of Fraud in Accounting for Derivatives: A Case Study on the Boundaries of Financial Reporting Compliance

  Ingår i The European Accounting Review, 2018.

 • Bergström, Carl Fredrik; Ruotsi, MIkael

  Riksdag och regering bakom svagare offentlighetsprincip, DN Debatt 2018-03-26

  2018.

 • Wall, Gustaf

  Möjligheten att ompröva samma fråga flera gånger – om frånvaron av res judicata i förvaltningslagen

  Ingår i Förvaltningsrättslig Tidskrift, s. 555-566, 2018.

 • Bergström, Carl Fredrik; Ruotsi, Mikael

  Grundlag i gugning? En ESO-rapport om EU och den svenska offentlighetsprincipen: Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2018:1, Regeringskansliet Finansdepartementet

  2018.

 • Stattin, Daniel

  On the Interface Between Financial and Company Law

  Ingår i European Company Law, s. 4-5, 2018.

 • Jonsson Cornell, Anna; Salminen, Janne

  Emergency Laws in Comparative Constitutional Law – The Case of Sweden and Finland

  Ingår i German Law Journal, s. 219-249, 2018.

 • Jonsson Cornell, Anna

  Bokanmälan: Hotet mot rättsstaten i Europa (red. Anders Melbourn)

  Ingår i Europarättslig tidskrift, 2018.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Rätt och religion i ett mångkulturellt samhälle

  Ingår i Advokaten, s. 42 42-49 49, 2018.

 • Jänterä-Jareborg, Maarit

  Föräldrabalken och internationell föräldrarätt, En kommentar: En kommentar, Del II

  Norstedts Juridik AB, 2018.

 • Scheutz, Sverker

  Internet, Freedom of Expression and the Right to Privacy in Sweden

  Ingår i Human Rights Law and Regulating Freedom of Expression in New Media, s. 158-176, 2018.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Consumer inertia, the New Economy and EU Competition law

  Ingår i Market and Competition Law Review, s. 47 47-73 73, 2018.