Working Paper Series

Om fakultetens Working paper-serie

I working paper-serien presenteras forskningsrapporter från forskare vid juridiska fakulteten i Uppsala. Syftet är att synliggöra pågående forskning. Rapporterna utgör ofta ett led i pågående forskningsprojekt. Respektive författare tar tacksamt emot synpunkter på texterna.

Redaktörer för serien är professor Daniel Stattin och jur. dr Rebecca Söderström.


Working papers 2018


Working Paper 2017:2Working Paper 2018:1
Juridiska fakulteten

Bankmän, förtroende och stabilitet
Om könsfördelning i bankstyrelser


Författare: Rebecca Söderström
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2017


Working Paper 2017:2Working Paper 2017:2
Juridiska fakulteten

An Introduction
to Islamic Securities (Sukuk)


Författare: Pegah Zolfaghari
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2017:1Working Paper 2017:1
Juridiska fakulteten

Tillsyn och miljörapport -
Kommunala miljönämnders tillämpning av
miljöbalkens bestämmelser om miljörapportering

Författare: Annika Nilsson
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working papers 2016


Working Paper 2016:3Working Paper 2016:3
Juridiska fakulteten

Article 50 EU Treaty:
Is the “ever closer union” cracking?


Författare: Göran Lysén
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2016:2Working Paper 2016:2
Juridiska fakulteten

Regeringens möjlighet att påverka beslut om försäljning av tillgångar i Vattenfall AB (publ.)
 

Författare: Daniel Stattin
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF


Working Paper 2016:1Working Paper 2016:1
Juridiska fakulteten

Så nära, och ändå så långt bort!
En svensk betraktelse av norsk vattenrätt och frågan
om tillstånds rättskraft

 

Författare: Jan Darpö
 Ladda ner abstract som PDF
 Ladda ner fulltext som PDF