Juridiska fakulteten

T1-Podden

I T1-podden diskuterar Patrik Bremdal och Moa Kindström Dahlin offentligrättsliga frågeställningar ur flera olika perspektiv. Motorn är frågor från studenterna på Terminskurs 1 och Juridiskt grundår. Dessutom ges rättsliga perspektiv på aktuella händelser som kan kopplas till kursernas innehåll, dvs statsrätt, konstitutionell EU-rätt och mänskliga rättigheter.

Ett övergripande syfte med podden är att inspirera till det juridiska samtalet och visa att det inte behöver vara dramatiskt att prata om juridik eller att argumentera rättsligt. Ett annat syfte är att ge studenterna en förståelse hur olika rättsliga principer som legalitet, proportionalitet, objektivitet, med mera hänger ihop och hur de kan relateras till de rättsliga frågor som behandlas på kurserna. Podden vill även belysa den offentliga rättens plats i samhället genom diskussioner kring demokrati, makt och ansvar. Målet är att synliggöra gränser och överlappningar mellan juridiken, politiken och verkligheten.

Prenumera på vår podcast via:
    ►Introduktions-POD.mp3
Allmän introduktion till podden samt diskussion kring frågor kopplade till tiggeriförbud och IT-skandalen

►POD 2 del 1.mp3
Frågor från studenter bl.a 8 kap RF, Ekmr och situationen i Spanien samt diskussion kring begrepp såsom "det allmänna"

►POD 2 del 2.mp3
Diskussion kring rättsliga frågor relaterade till nazistdemonstrationen i Göteborg

►POD 2.mp3
Podd 2 i sin helhet

►MeToo-podden.mp3
En extrainsatt pod med anledning av kampanjen #MeToo. I podden diskuteras rättsliga frågor kopplade till kampanjen med ett särskilt fokus på juristens roll och ansvar ur ett samhällsperspektiv.

►T1-podden-EU.mp3
En POD tillägnad frågor om EU-rätt

►Tentapod.mp3
Podden diskuterar hur man förbereder sig inför tentan och hur man ska tänka när man väl är där.