Högre seminarium i offentlig och europeisk rätt i samarbete med Filosofiska institutionen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Munken 2, Västra Ågatan 26 Rum 234
  • Föreläsare: Nicola Lupo
  • Arrangör: Juridiska institutionen, Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Frans Larsson
  • Seminarium

Samarbete mellan parlament i den 'politiska' europeiska konstitutionen. Seminariet är på engelska.

Registrera till seminariet och lunch senast 28 augusti. Ange eventuella kostbehov.