Konferens: 2017 års förvaltningslag - en analys

Den juridiska fakulteten i Uppsala och Förvaltningsrättslig tidskrift bjuder in till en halvdagskonferens den 11 december 2017, för att diskutera vad den nya förvaltningslagen innebär principiellt och i praktiken.

Den 21 september 2017 antog riksdagen en ny förvaltningslag, som träder i kraft den 1 juli 2018. Lagen bygger till stor del på Förvaltningslagsutredningens betänkande SOU 2010:29 och de förändringar som nu införts har varit kända en längre tid. 

Den juridiska fakulteten i Uppsala och Förvaltningsrättslig tidskrift bjuder in till en halvdagskonferens den 11 december 2017, för att diskutera vad den nya förvaltningslagen innebär principiellt och i praktiken. Vid konferensen presenteras ett urval av de bidrag som kommer att publiceras i ett temanummer i Förvaltningsrättslig tidskrift sommaren 2018. Konferensen riktar sig till både forskare och praktiskt verksamma jurister.

Tid: 13.00 – 18.00

Plats: Eva Netzelius-salen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1

Anmälan görs till amanuens Frans Vinsa Larsson, frans.vinsa.larsson@jur.uu.se. 

Väl mött!

Lotta Lerwall, Olle Lundin, Jane Reichel & Henrik Wenander

----------------------------------------------------------------------------------

Preliminärt program
 

13.00–13.15 Förvaltningslagen i perspektiv
Fredrik Sterzel

13.15-13.30 Förvaltningslagen idag
Lena Marcusson

13.30-13.45 Introduktion av konferensen och temanumret i Förvaltningsrättslig tidskrift
Henrik Wenander och Jane Reichel

13.45–14.30 Nyheter i förvaltningslagen
Legalitetsprincipen i en ny förvaltningslag – Karin Åhman
Åtgärder mot långsam handläggning – Rune Lavin

14.30–15.00 Kaffe

15.00–16.00 Uppdateringar i förvaltningslagen
Tolk och översättning – Olle Lundin
Uppenbart obehövlig kommunikation och motivering – Vilhelm Persson
Omedelbar verkställbarhet i den kommersiella förvaltningsrätten – Dan Hanqvist

16.00–16.15 Fruktpaus

16.15–17.15 Utanför förvaltningslagen
Digitaliseringen inom ramen för den nya förvaltningslagen – Cecilia Magnusson Sjöberg
Mänskliga rättigheter i förvaltningen – Hans Gunnar Axberger
Administrativt sanktionsförfarande – Annika Nilsson

17.15–18.00 Allmän diskussion och avslutning