Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.30
  • Plats: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Föreläsare: Germund Larsson
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Germund Larsson inleder på temat ”Förbrytelse och förvisning – läroverkens bestraffningssystem i Sverige under 1900-talet.”

Germund är doktorand i utbildningssociologi, vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.