Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.30
  • Plats: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Föreläsare: Mats Lundstöm
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Mats Lundstöm inleder om alla människors lika värde och likvärdig utbildning.

Mats är docent och lektor i statskunskap med inriktning på politisk teori vid Uppsala universitet.