Högre seminarium i utbildningsrätt

  • Datum: –13.30
  • Plats: Riddartorget, Trädgårdsgatan 1, Uppsala Fakultetsrummet, 3tr
  • Föreläsare: Lena Sandström
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för utbildningsrätt (IfU)
  • Kontaktperson: Gabriella Löthman
  • Seminarium

Lena Sandström inleder på temat ”Tillsynsplikt. Lärare mellan Skylla och Karybdis?”

Lena är doktorand eller adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet.