Caroline Johansson disputerar

Tid och plats: 2 februari kl. 10.15, Sal IX, Universitetshuset, Uppsala

Avhandlingens titel: Tjänstepensionen möter EU-rätten: Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden

Opponent: Professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo

Betygsnämnd:

Professor Ulla Neergaard, Köpenhamns universitet

Professor Margareta Brattström, Uppsala universitet

Docent Andreas Inghammar, Lunds universitet