Faculty of Law

Parlamentarisk delegation från Rwanda på besök

18 November 2016

Uppsala universitet och Juridiska fakulteten besöktes tidigare i veckan av en delegation från Rwanda, ledd av talmannen i rwandiska parlamentet Donatille Mukabalisa och rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka.

Den 14 november tog bland andra ställföreträdande vicerektor Anna Singer (som handleder en doktorand i juridik från Rwanda), prodekanus Jane Reichel och professor Daniel Stattin (koordinator för Juridiska fakultetens Rwandasamarbete) emot delegationen från Rwanda.

Delegationen träffade representanter för fakulteten, doktorander och studenter. Talmannen - som är jurist - höll ett anförande om "Justice and its Role for Reconsiliation in Rwanda", efterföljt av diskussion och mottagning.

Det rwandiska besöket är en följd av ett SIDA-finansierat samarbete som Juridiska fakulteten har med School of Law, University of Rwanda.

Från vänster: Ambassadör Christine Nkulikiyinka, ställföreträdande vicerektor
Anna Singer, professor Daniel Stattin, talman Donatille Mukabalisa och direktör Iina Soiri, Nordiska Afrikainstitutet.
Foto: Amanda Folkebrant

 

More News in English