Faculty of Law

Uppvaktning av nya professorer

21 November 2016

Den 18 november hedrade Juridiska fakulteten vid den årligen återkommande professorsinstallationen sina två nya professorer Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, och Joel Samuelsson, professor i civilrätt, särskilt förmögenhetsrätt.

Varje år i november anordnar Uppsala universitet en professorsinstallation då nyutnämnda professorer under högtidliga former installeras i sina respektive ämbeten av rektor, professor Eva Åkesson. I samband med installationen presenterar samtliga nya professorer även sin forskning i korta populärvetenskapliga föreläsningar, som äger rum tidigare under installationsveckan.

I år installerades ett 40-tal nya professorer i Uppsala domkyrka den 18 november. Dagarna innan, den 16 november, presenterade Anna Jonsson Cornell och Joel Samuelsson sin forskning, efter en kortare inledning av Juridiska fakultetens dekanus professor Mattias Dahlberg.

Mer om professorsinstallationen
2016 års installationsskrift
Mer om Anna Jonsson Cornell
Mer om Joel Samuelsson

Dekanus Mattias Dahlberg
Foto: Maria Cicilaki
Professor Anna Jonsson Cornell
Foto: Eric Bylander
Professor Joel Samuelsson
Foto: Eric Bylander

 

More News in English