Europarådet publicerar rapport skriven av medicinrättsforskare

17 January 2017

I dag publicerades en rapport som Kavot Zillén, Jameson Garland och Santa Slokenberga skrivit för Europarådets expertkommitté för bioetiska frågor.

Rapporten med titeln "The Rights of Children in Biomedicine" behandlar olika behandlingsmetoder, vårdåtgärder och tester som utvecklats inom det biomedicinska fältet och som på olika sätt påverkar barns mänskliga rättigheter. Exempel på vårdåtgärdersom inkluderas i rapporten är assisterad befruktning, genetiska tester, könskorrigerande behandlingsåtgärder på barn, transplantation och donation samt vård i livets slutskede.
 
Läs mer om rapporten

More News in English