Elisabeth Rynning får Smers etikpris 2016

26 January 2017

Elisabeth Rynning har tilldelats Smers etikpris med motiveringen “för hennes värdefulla insatser med att etablera ämnet medicinsk rätt i Sverige och enastående engagemang för centrala medicinsk-etiska frågor”.

Elisabeth Rynning etablerade ämnet medicinsk rätt i Sverige vid Uppsala Universitet där hon även var professor i ämnet under åren 2003-2012. Hennes forskning har berört medicinskt-etiska frågor och hon har gjort många värdefulla bidrag till forskningen när det gäller bl.a. barns rättigheter i sjukvården, integritetsfrågor inom vård och forskning och ny teknik inom det biomedicinska området.

Läs mer här där det även finns en länk till filmen från prisutdelningen

More News in English