Iain Cameron förordad som expert i utredning om datalagring

28 February 2017

Regeringen har beslutat att se över den svenska datalagringsregleringen. Bakgrunden är EU-domstolens dom om datalagring som kom den 21 december 2016.

Att få tillgång till uppgifter om t.ex. telefonsamtal och internettrafik är av stort värde för brottsbekämpningen. I många fall – t.ex. vid barnpornografibrott – kan sådana uppgifter vara avgörande för att man ska kunna identifiera en misstänkt gärningsman. Efter en dom i EU-domstolen står det emellertid klart att svensk rätt på området inte stämmer överens med EU-rätten. Bland annat kritiserar domstolen systemet med en generell datalagringskyldighet för brottsbekämpande ändamål.

Iain Cameron, professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, har förordats som expert för utredningen.

 

Läs mer här

More News in English