Stojan Arnerstål har tilldelats ECTA Award 2017

30 August 2017

Docent Stojan Arnerstål vid Uppsala universitet har tilldelats priset ECTA Award för 2017. Arnerstål erhåller priset för artikeln “Protecting the Reputation and Image of Franchise Concepts with Trademark Law and Contract Law”. Prissumman är på 3 000 Euro.

Organisationen ECTA (European Communities Trade Mark Association) har till syfte att främja kunskap och intresset för varumärkesrätt, designrätt och annan immaterialrätt inom EU. ECTA har drygt 1 400 medlemmar i hela EU.

ECTA delar årligen ut ett pris inom två olika kategorier; student respektive professionell. Priset tilldelas en person som skrivit en artikel eller uppsats med betydelse för utvecklingen inom europeisk varumärkesrätt. 2017 års ECTA Award i kategorin professionell har tilldelats docent Stojan Arnerstål, verksam vid juridiska institutionen i Uppsala. Arnerstål erhåller priset för artikeln ”Protecting the Reputation and Image of Franchise Concepts with Trademark Law and Contract Law” (publicerade i Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, FJFT, nummer 3/2016, s. 366–390).

Priset delades ut i juni vid en ceremoni i Budapest i samband med ECTA:s årliga konferens. 

More News in English