Caroline Johansson disputerar den 2 februari

31 januari 2018

Tid och plats: 2 februari kl. 10.15, Sal IX, Universitetshuset, Uppsala
 
Avhandlingens titel: Tjänstepensionen möter EU-rätten: Om relationen mellan svenska kollektivavtal och den inre marknaden
 
Opponent: Professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo
 
Betygsnämnd:
Professor Ulla Neergaard, Köpenhamns universitet
Professor Margareta Brattström, Uppsala universitet
Docent Andreas Inghammar, Lunds universitet

Nyhetsbanken