Uppsala vidare i rättegångstävling

31 januari 2018

Den årliga tävlingen European Law Moot Court Competition, där ledande universitet från Europa deltar, har i dagarna valt ut d 48 lag av 100 som kvalificerat sig till regionsfinalerna. Uppsala-laget är ett av de som gått vidare.

Årets Uppsala-lag består av juriststudenterna Lukas Salden (Universitetet Antwerpen), Ebba Thoms (Uppsala universitet), Andreas Nilsson (Uppsala universitet) och Robin Fazel (Uppsala universitet).

I konkurrens med ungefär 100 andra lag har Uppsalas deltagare efter ett inledande skriftligt tävlingsmoment gått vidare till regionsfinalen i Thessaloniki den 22-25 februari, då de ska tävla om att gå till en avslutande final inför EU-domstolen i Luxemburg.

Ungefär 100 lag medverkar i den årligt återkommande rättegångstävlingen European Law Moot Court Competition (ELMC). Den går ut på att deltagarna får analysera ett fiktivt scenario och i skriftliga inlagor argumentera för de inblandade parternas ståndpunkter. De 48 bästa lagen i denna inledande skriftliga del kallas till en av fyra regionsfinaler, som hålls mellan januari och mars månad, då de får presentera sina argument muntligen i ett rättegångsspel. Vinnarna i regionsfinalerna möts i den avslutande finalen i Luxemburg.

Deltagande i ELMC ingår som en del av Juridiska institutionens fördjupningskurs EU Commercial Law and Litigation (30 hp), som ges under höstterminen.

Mer om ELMC http://www.europeanlawmootcourt.eu

Nyhetsbanken