Professor emeritus Alvar Nelson har avlidit

1 februari 2018

Professor emeritus Alvar Nelson (Lemvig, Danmark) avled den 18 januari 2018. Den 14 april skulle han ha fyllt 99 år. Hans närmaste är hustrun Kirsten och barnen Anna, Bertil och Axel med familjer.

Nelson växte upp och studerade i Uppsala. 1950 blev han juris doktor och docent i straffrätt vid Uppsala universitets juridiska fakultet. Avhandlingen Rätt och ära blev av stor betydelse för utformningen av ärekränkningsbrotten vid brottsbalksreformen 1965.

Nelson var professor i straffrätt i Århus (1952−62), Lund (1962−65) och Uppsala (1965−85). Han förblev – särskilt för yngre forskare − en ständigt tillgänglig akademisk samtalspartner. 2009 bosatte han sig på Jylland.

Hans författarskap inom straffrätt, socialrätt, kriminalpolitik och rättshistoria är påverkat av hans avsky för mänsklig grymhet, dumhet och intolerans. En för honom typisk fråga är ”Vem skall ta hand om den som ingen vill ta hand om?” Många texter vänder sig till en utländsk publik. Hans medverkan i internationell kriminalpolitisk diskussion var unik för sin tid. De kollegiala relationer han skapade har gått i arv till hans efterföljare. Han fortsatte att publicera texter under 30 år efter pensioneringen. Hans sista arbete (2015) är en analys av drottning Kristinas straffordning.

Mycket skulle kunna sägas om hans engagemang i arbetet med att reformera och humanisera straffrättsliga påföljder, socialtjänst och psykiatrisk vård. Detsamma gäller hans många uppdrag inom och utom universiteten.

Som vetenskapare var Nelson mer en iakttagare än en konstruktör. Han hade en ovanlig förmåga att läsa mellan raderna, att uttolka det osagda. Hans insatser som handledare bestod till stor del i att försöka lära ut denna konst. Han var anspråkslös, omtänksam och generös. Det var naturligt för honom att skapa en inbjudande forskarmiljö.

Den som levt med Alvar Nelson som vän glömmer honom aldrig.
 
Nils Jareborg   Lena Holmqvist   Petter Asp   Magnus Ulväng

Nyhetsbanken