Kan den svenska offentlighetsprincipen överleva?

23 februari 2018

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, arrangerar ett seminarium om den svenska offentlighetsprincipens framtid.

Hallå där Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, som är medarrangör till ett seminarium 19 mars om framtiden för den svenska offentlighetsprincipen. Seminariet utgår från antologin "Transparency in the Future - Swedish Openness 250 Years".

Vad handlar antologin om?
– Den svenska offentlighetsprincipen har precis fyllt 250 år och vi ställer frågan om den kommer att leva vidare i ytterligare 250 år? I antologin har vi bjudit in författare från Sverige, Norden och Europa för att analysera hur offentlighet och tillgång till information kan tänkas utvecklas i framtiden.

Finns det några hot mot offentlighetsprincipen?
– Ja, det finns det! Den tekniska utvecklingen har i grunden förändrat förutsättningarna att hantera information, samtidigt har det politiska beslutsfattandet blivit allt mer internationaliserat. Det är därför svårt att upprätthålla en helt svensk offentlighetsprincip, eftersom både tillgången till information och beslutsprocesserna går över gränserna. Lagstiftningen är nationell men verkligheten blir alltmer internationell.

Kan du ge exempel på vad ni kommer fram till i boken?
– I boken studeras och problematiseras offentlighetsprincipen i ett framåtblickande perspektiv. Trots det ser vi att flera frågor som väcks i boken har ställts tidigare, även om teknikerna är nya och digitaliseringen föränderlig. Vi ser också att det nationella systemet och det internationella alltmer kommunicerar med varandra. Det sker av nödvändighet så klart men innebär att de också påverkar varandra.

Tre av författarna till antologin kommer på seminariet. Vad kommer de att berätta om?
– Vi har bjudit in tre författare som kommer att presentera sina respektive bidrag i boken. Markku Suksi från Åbo akademi talar om algoritmer i offentligt beslutsfattande, Ragna Aarli från Universitetet i Bergen om allmänhetens tillgång till elektroniska handlingar och Cecilia  Magnusson Sjöberg från Stockholms universitet om digitalisering av universitetens verksamhet och de utmaningar som det ställer på enskildas integritet.

Antologin "Transparency in the Future - Swedish Openness 250 Years" gavs ut 2017 på Ragulka förlag. Antologin har tre redaktörer alla verksamma på juridiska institutionen vid Uppsala universitet: Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt, Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt, och Inger Österdahl, professor i folkrätt.

---

Seminarium "Transparency in the Future - Swedish Openness 250 Years"

Tid: 19 mars kl. 14.15-17.00

Plats: Auditorium Minus, Museum Gustavianum

Anmälan:  Senast 1 mars till forskningsamanuens Frans Vinsa Larsson.

Läs mer:

Nyhetsbanken