Årets lärare

2018-05-28

Juridiska föreningen har via Studierådet härmed glädjen att meddela att Torbjörn Ingvarsson har blivit utnämnd till årets lärare på juristprogrammet 2018.

Beslutet baserades dels på att Torbjörn fått flest nomineringar i juriststudenternas omröstning, dels på grundval av studenternas motiveringar.

Motiveringar i urval:
-"Torbjörn engagerar i diskussion och inkluderar hela gruppen. Extremt intresserad av det han lär ut vilket smittar av sig."
-"Han gör alla ämnen, även de torraste och tråkigaste, livliga och intressanta."
-"Han får SkbrL (skuldebrevslagen reds. anm.) att framstå som en diamant."

Stort grattis Torbjörn och tack för ditt engagemang i juridiken, utbildningen och studenterna!

Porträttbild av Årets lärare, Torbjörn Ingvarsson
Årets lärare Torbjörn Ingvarsson. Foto: Mikael Wallerstedt

 

Nyhetsbanken