Juridiska fakulteten

Inger Österdahl tilldelas medalj

2016-11-18

Torgny Segerstedt-medaljen utdelas vartannat år till svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna. Årets mottagare är Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Juridicum.

Inger Österdahl har koncentrerat sin forskning till två huvudsakliga områden: ius ad bellum och ius in bello, eller krigets lagar, samt offentlighetsprincipen i en internationell kontext och skydd för grundläggande rättigheter. Förhållandet mellan juridik och politik är också ett återkommande tema. Inger har arrangerat och deltagit i ett stort antal vetenskapliga konferenser, och hon bidrar även till den allmänna debatten genom bland annat artiklar i dagspressen.

Inger Österdahl hedras tillsammans med mottagarna av Uppsala universitets Oscarspris respektive Geijerska priset vid vinterpromotionen den 27 januari nästa år.

Mer om Ingers Österdahls forskning
Mer om årets vinnare av Torgny Segerstedt-medaljen, Oscarspriset och Geijerska priset
 


 

Torgny Segerstedt-medaljen instiftades för att hedra Torgny Segerstedt för hans insatser som rektor för Uppsala universitet under 23 år och utdelades första gången 1988. Medaljen utdelas vartannat år till "svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna".

 

 

Nyhetsbanken