Rättssakkunnige Mikael Pauli får von Materns premium

2016-11-23

Juridiska fakulteten tilldelar Mikael Pauli von Materns premium för hans viktiga arbete med att författa och uppdatera för juristutbildningen centrala verk inom ämnesområdet processrätt.

Mikael Pauli är rättssakkunnig i Regeringskansliet. Hans juridiska författarskap innefattar främst läromedel för både universitet och gymnasieskola. Pauli är en av dem som tagit sig an den utmanande uppgiften att uppdatera och revidera uppsalaprofessorn Per Olof Ekelöfs inflytelserika processrättsliga lärobokserie Rättegång, så att den fortfarande kan användas som läromedel vid juristutbildningen vid Uppsala universitet och på flera andra håll.

Mikael Pauli tilldelas von Materns premium för detta viktiga arbete. Han kommer att hyllas vid ett seminarium på fakulteten i början av nästa år.Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet kan årligen dela ut von Materns premium till främjande av juridiskt författarskap i Sverige. Detta premium instiftades 1930 i ett testamente av Tyra von Matern (1870-1937) till minne av hennes make, vice häradshövdingen Knut von Matern (1864-1927). Enligt testamentet får premiet inte tilldelas innehavare av ordinarie universitetsbefattning eller docent.

De senaste åren har von Materns premium tilldelats Lars Samuelson (2014), Elisabeth Fura (2013) och Mikael Mellqvist (2012). Premiet utdelades inte 2015.

Nyhetsbanken