Nära en miljon kronor i forskningsbidrag till Petra Herzfeld Olsson

2016-12-02

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har nyligen meddelat årets anslagstagare. Petra Herzfeld Olsson, docent i civilrätt och universitetslektor i internationell arbetsrätt vid Juridicum, är en av dessa och tilldelas 800 000 kronor.

Petra Herzfeld Olsson får anslaget för projektet "Högkvalificerade arbetskraftsmigranters anställningsvillkor", som har som syfte att undersöka vilken nivå på lön och andra anställningsvillkor som lagstiftningen föreskriver att högkvalificerade arbetskraftsinvandrare ska ha när de utför arbete i Sverige, och vilken lön och andra anställningsvillkor de i realiteten erbjuds.

IFAU, ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet som ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar, delar varje år ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning i arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik.

Nyhetsbanken