Rebecca Stern förordnad som expert av regeringen

2017-01-17

Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Tidigare i januari beslutade regeringen att en särskild grupp ska ges i uppdrag att undersöka situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Rebecca Stern på juridiska institutionen, Uppsala universitet, har blivit utvald att ingå som expert i denna grupp som sammanlagt består av elva personer. Ansvarig utredare är Anna Lundberg. 

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2017.

>Läs mer

Nyhetsbanken