Professor Steffen Hindelang mottar det 26:e Humboldtstipendiet

2017-01-17

Humboldtstipendiet är en del av ett svenskt-tyskt program för vetenskapligt samarbete, initierat av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond och Alexander von Humboldt-Stiftung, i syfte att främja utbyte av gästforskare. Årets pris tilldelades professor Steffen Hindelang som är inbjuden till Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond har sedan 1989 ett avtal med Alexander von Humboldt-Stiftung för att främja svenskt-tyska vetenskapligt samarbete. En av de viktigaste delarna i detta avtal är ett forskningsstipendium som tilldelas framstående tyska forskare för att tillbringa tid vid någon forskningsinstitution i Sverige – Humboldtstipendiet.

2017 års pris går till professor Steffen Hindelang som har en gedigen kompetens inom områdena Europarätt, internationell rätt, tysk konstitutionell rätt och tysk förvaltningsrätt. Hans erfarenhet inkluderar exempelvis en position som Senior Fellow vid Walter Hallstein-Institutet för European Constitutional Law, Humboldt-Universität Berlin. Han har även bidragit till utvecklingen och utformningen av den internationella investeringsrätten både inom och utanför Tyskland. Sedan 2011 är han professor vid Freie Universität Berlin.


Uppsala universitet har en stark och dynamisk forskningsmiljö inom området för Europarätt med bland annat det pågående projektet  “Centralisation of Rulemaking in Europe: the Legal and Political Governance of the Financial Market”. Samarbetet förväntas ge resultat inom framför allt områdena för Europarätt och Internationell investeringsrätt. Professor Hindelang kommer att vara i Uppsala i åtta månader under perioden maj-december 2017.

Läs mer om Humboldtstipendier
Läs mer om Professor Steffen Hindelang

Nyhetsbanken