Daniel Stattin får medel från Vetenskapsrådet

2017-01-17

Vetenskapsrådet tilldelar Daniel Stattin, professor i civilrätt särskilt associationsrätt vid Juridicum, 2,5 miljoner kronor för forskningsprojektet ”Hållbart ägande och bolagsstyrning”.

Under det senaste året har debatten om hållbart ägande och hållbara investeringar – sustainable ownership och sustainable investments – exploderat. Den ekonomiska forskningen om hållbarhet i ägande och investeringar är äldre, men har fått nytt bränsle av erfarenheterna från den globala finanskrisen. För att få genomslag måste de ekonomiska forskningsresultaten få ett juridiskt avtryck. Den nuvarande bolagstyrningsregleringen, som har sin grund i aktiebolagslagen, är emellertid uppbyggd utifrån en annan regleringsideologi. Daniel Stattin ska undersöka om ett hållbart förhållningssätt till ägande och investeringar har stöd i gällande rätt eller om gällande rätt på något sätt borde förändras.

Om Vetenskapsrådet

Nyhetsbanken