Stojan Arnerstål förordnad som expert av regeringen

8 februari 2017

Stojan Arnerstål har förordnats som expert av regeringen i ”Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsintrång”

Tidigare i januari beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att överväga om det behövs skärpta straffskalor för de allvarligaste fallen av upphovsrättsintrång och varumärkesintrång. I detta ligger att överväga om en straffskärpning bör ske enbart genom ändringar av de befintliga straffskalorna eller om särskilda straffskalor med en brottsrubricering för grova brott bör införas. Därutöver kommer utredningen att ta ställning till om åtalsprövningsreglerna på området bör ändras. Justitierådet Dag Mattsson har utnämnts som särskild utredare. 

Docent Stojan Arnerstål vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, har förordnats som expert i utredningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2018. 

Läs mer om kommittédirektivet (dir. 2017:4) här:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/01/dir.-20174/

 

Nyhetsbanken