Människorättsklinik vid Juridiska institutionen får medel från Vinnova

2017-05-23

Innovationsmyndigheten Vinnova inrättade för två år sedan ett särskilt program, Social innovation, vars mål är att främja olika former av nyskapande lösningar på sociala utmaningar. I den senaste utlysningen beviljades 20 projekt finansiering, däribland ett projekt med forskare från Juridiska institutionen.

Projektet Människorättsklinik leds av Anna Jonsson Cornell från Juridiska institutionen i samarbete med Civil Rights Defenders. Målet är att utveckla s.k. legal clinics, där juridikstuderande får jobba med faktiska människorättsfall med stöd av lärare och experter och därmed bidra i praktiskt människorättsarbete. UU Innovation har bistått med stöd i ansökningsprocessen. För mer information läs här (scrolla ner)

Studerande från juridiska institutionens program, som har avslutat termin 6 eller motsvarande, är välkomna att skicka in en ansökan om deltagande i klinikprojektet senast den 1 augusti 2017.

För information och frågor, kontakta: anna.jonsson_cornell@jur.uu.se

Nyhetsbanken