Människorättsklinik vid Juridiska institutionen får medel från Vinnova

23 maj 2017

Innovationsmyndigheten Vinnova inrättade för två år sedan ett särskilt program, Social innovation, vars mål är att främja olika former av nyskapande lösningar på sociala utmaningar. I den senaste utlysningen beviljades 20 projekt finansiering, däribland ett projekt med forskare från Juridiska institutionen.

Projektet Människorättsklinik leds av Anna Jonsson Cornell från Juridiska institutionen i samarbete med Civil Rights Defenders. Målet är att utveckla s.k. legal clinics, där juridikstuderande får jobba med faktiska människorättsfall med stöd av lärare och experter och därmed bidra i praktiskt människorättsarbete. UU Innovation har bistått med stöd i ansökningsprocessen. För mer information läs här (scrolla ner)

Studerande från juridiska institutionens program, som har avslutat termin 6 eller motsvarande, är välkomna att skicka in en ansökan om deltagande i klinikprojektet senast den 1 augusti 2017.

För information och frågor, kontakta: anna.jonsson_cornell@jur.uu.se

Nyhetsbanken