Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna, Stockholm 2017

14 juni 2017

Juridiska fakultetens lag "Club Örnfot" med lärare. Foto: Jöns Gerhardsson

Den äldsta moot court tävlingen av sitt slag i Norden gick åter igen av stapeln under helgen. Studenterna från Juridiska fakulteten representerade advokatbyrån Wigert och Placht som Club Örnfot.

Tävlingen syftar till att ge juridikstudenter en känsla för att praktisera juridik i verkliga livet. Den sponsras av Nordens ledande advokatbyråer, som även står för själva coachingen av studenterna inför tävlingen i hur man pläderar ett fiktivt fall i Europadomstolen.

Inför årets tävling samlades studenter, advokatbyråer, domare från Högsta domstolen och Europadomstolsdomare i Stockholm. Domarpanelen består av Nordens Högsta Domstolsdomare samt domare från Europadomstolen. Nästa år bär det av till Oslo och förhoppningsvis med ett superlag från Uppsala.

Uppsalastudenterna, i form av Club Örnfot, gjorde en fin insats och tog sig ända till semifinal. Juridikstuderande Elliot Sörensen vann även pris som bäste pläderare

Nyhetsbanken