Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige - en antologi

19 juni 2017

Antologin 'Mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige' har den juridiska institutionen tagit fram tillsammans med den teologiska institution, inom ramen för ett regeringsuppdrag att utbilda statsanställda i mänskliga rättigheter har publicerats.

Bokens redaktörer är Anna-Sara Lind docent i Offentlig rätt, Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet och Elena Namli, professor i Etik, Teologiska fakulteten.

Inför höstterminen 2017 har universitetet fått ett fortsatt uppdrag av regering avseende utbildning av statsanställda samt en särskild uppgift att kartlägga myndigheters tillämpning av principen om fördragskonform tolkning i förhållande till Sveriges konventionsåtaganden om mänskliga rättigheter 

Läs mer om boken här

Nyhetsbanken