Benzeliusbelöning till Erik Svensson Lind vid Juridiska institutionen

30 augusti 2017

Kungl. Vetenskaps-Societeten har vid en ceremoni i Museum Gustavianum delat ut Benzeliusbelöning till jur dr Erik Svensson Lind.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapliga akademi. Det är en fortfarande mycket aktiv och engagerad akademi, som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare. 

Motiveringen är följande: Jur dr Erik Svensson Lind​ får Benzeliusbelöning f​ör sina framstående studier rörande gränsdragningen mellan individuellt straffrättsligt ansvar och medverkansansvar vid fleras deltagande i brott 

Nyhetsbanken