Lantmätarutbildning vid Uppsala universitet?

4 september 2017

Personporträtt på Mattias Dahlberg fotograferat på hans tjänsterum.

Uppsala universitet har ansökt om att starta en ny lantmätarutbildning berättar Mattias Dahlberg, dekan för juridiska fakulteten.

Hallå där Mattias Dahlberg, professor i finansrätt, som har blivit omvald till en andra mandatperiod som dekan för juridiska fakulteten. Det går sägs att juridiska fakulteten eventuellt ska starta en ny lantmätarutbildning?

– Ja, vi har ansökt hos Utbildningsdepartementet om medel till en ny lantmätarutbildning eftersom det finns ett stort samhällsbehov av fler utbildningsplatser till lantmätare. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är starka på fastighetsrätt och Näringsdepartementet och Lantmäteriet kom med en förfrågan till oss efter att ha förankrat tanken i fastighetsbranschen.

Hur tänker ni er en eventuell lantmätarutbildning?

– Planen är ett treårigt kandidatprogram i samarbete med institutioner inom både teknik och naturvetenskap och humaniora och samhällsvetenskap, bland annat institutionen för arkeologi och antik historia som är duktiga på det geografiska informationssystemet GIS. Vi har ansökt om 50 utbildningsplatser men vi har inte fått besked från Utbildningsdepartementet än.

Hur går det med översynen av juristprogrammet?

– Vi har kommit långt men är inte riktigt klara. Nuvarande program får goda vitsord av både studenter och arbetsmarknad. Vi har en bred yrkesutbildning och det är något som jurister behöver. Ofta stöter man som jurist på problem inom andra juridiska områden än man arbetar med och då är det bra med en bred utbildning med fokus på juridisk metod. Men vi vet att vi behöver arbeta mer med både muntlig och skriftlig framställan och vi behöver också finjustera fördelningen mellan olika juridiska ämnen inom programmet.

Något annat spännande på gång för studenterna?

– Förhoppningsvis får vi ett nytt utbytesprogram för studenter och lärare med University of Washington i Seattle. Seattle är en dynamisk stad med mycket higtec-företag, bland annat Google och Microsoft. Vi tittar också på möjligheten att vara med i de nya polisutbildningarna med till exempel påbyggnadskurser. Det bästa är ju annars att vi nu är samlade längs Trädgårdsgatan med bra lokaler för både studenter och lärare.

Vad händer inom forskningen?

– Under min första mandatperiod arbetade jag hårt med att få gehör för en förstärkning av fakultetens forskningsanslag från vetenskapsområdet och det har vi fått gehör för genom en viss permanent höjning utöver vanliga pris- och löneomräkningen. Det gör mycket för en mindre fakultet.

– Vi försöker också hitta extern finansiering för en satsning på Ryssland och Östeuropa och arbetar vidare med våra satsningar på utbildningsrätt, immaterialrätt och investeringsrätt.

Något på gång inom övergripande strategier?

– Under förra mandatperioden arbetade vi fram ett mål- och strategidokument efter konstens alla regler. Vi hade en väldigt bra process där alla fick komma till tals och vi diskuterade igenom många policyfrågor inom fakulteten. Nu ska vi ta tag i två viktiga frågor, dels befattningsstrukturen med fördelningen av antalet tjänster mellan lektorer och professorer inklusive villkoren för respektive tjänst dels ämnesbeteckningar inom fakulteten. Vi har idag femton forskarutbildningsämnen och en ännu större flora av lektorsbeteckningar. Båda frågorna är svåra och kräver mycket diskussioner innan eventuella ändringar genomförs.

Nyhetsbanken