Ny bok: Women’s Human Rights and the Elimination of Discrimination

4 september 2017

Kvinnors mänskliga rättigheter är ständigt aktuella och fortsatt hotade. Traditionella, av kulturen eller religiösa tolkningar uppbackade föreställningar om kvinnors rätta plats i samhället har återigen blivit populära, världen över. Men även framsteg förekommer.

I boken Women’s Human Rights and the Elimination of Discrimination/Les droits des femmes et l’élimination de la discrimination (Publié sous le direction/Edited by Maarit Jänterä-Jareborg & Hélène Tigroudja Brill, Nijhoff (Dec. 2016), 812 s.) medverkar 17 forskare från olika länder och kulturer med bidrag – på engelska eller franska – om kvinnors rättsställning från ett primärt internationellrättsligt perspektiv. Gemensamma nämnare för bidragen är FN:s konvention om eliminering av all slags diskriminering mot kvinnor från 1979, hur konventionen tolkas av den bevakande FN-kommittén om kvinnors rättigheter samt analyser av hur kvinnors verklighet i olika delar av världen ser ut i olika sammanhang.

Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt vid The Hague Academy of International Law, under ledning av prof. Maarit Jänterä-Jareborg, Uppsala universitet och prof. Hélène Tigroudja, l’Aix-Marseille Université. Inspirationen kommer från Uppsala universitets forskningsprogram The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy, finansierat av Vetenskapsrådet under perioden 2008-2018.  

Boken lanserades för ett stort internationellt auditorium i Fredspalatset i Haag, Nederländerna, på den internationella kvinnodagen 2017. Symposiet ägde rum med generöst stöd av Riksbankens Jubileumsfond.

Nyhetsbanken