Sanna Wolk, grundare av IMK, installeras som professor

14 november 2017

Sanna Wolk håller sin installationsföreläsning om ”Upphovsrättens påfrestningar på den digitala utvecklingen” den 14 november 2017. Hon är professor i civilrätt med särskild inriktning på immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

Sanna Wolk är närmare bestämt specialiserad på upphovsrätt. Nu forskar hon om upphovsrättsliga avtal för den digitala europeiska marknaden. Tidigare har hon studerat de upphovsrättsliga och patenträttsliga skydden för datorprogram. I sin forskning har hon vidare berört upphovsrättsliga aspekter vid e-lärande och utbildning i digitala miljöer. 

 
Sanna Wolk är också initiativtagare och grundare av Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska institutionen. IMK har på några år blivit den ledande forsknings- jämte utbildningsenheten inom sina områden. IMK grundades för 5 år sedan med stöd av Juridiska fakulteten, Uppsala universitet och Wallenbergsstiftelserna. IMK:s uppgift är att befordra vetenskapligt studium av immaterialrätten, marknadsföringsrätten och konkurrensrätten. Det sker bland annat genom forskning, seminarier och konferenser, universitetsutbildning och dokumentation samt publiceringsverksamhet. Genom IMK:s verksamhet finns en plattform för forskare, praktiker och domare med flera att diskutera aktuella frågor. Det ska gynna den akademiska kreativiteten och gör forskningen mer relevant för samhället.  

Nyhetsbanken