Uppropet #medvilkenrätt

17 november 2017

Uppropet #medvilkenrätt har fått stor och berättigad uppmärksamhet. Juridiska fakulteten och institutionen välkomnar uppropet och ger det sitt fulla stöd. Det är mycket välkommet att uppropets berättelser om trakasserier och kränkningar av olika slag har kommit fram. Fakultet och institution arbetar aktivt mot trakasserier och kränkningar av alla slag. Likabehandling, jämställdhet och respektfullt beteende är viktiga mål för hela vår verksamhet. Det råder nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och diskriminering vid vår fakultet och institution. Lika villkors- och arbetsmiljöarbete pågår fortlöpande. Studievägledarna informerar studenterna om deras arbetsvillkor och om åtgärder vid lika villkors- och kränkningsärenden.

Den juridiska kontexten för frågor i anslutning till #metoo och #medvilkenrätt behandlas i den T1 podd som publicerades förra veckan. Den återfinns på denna sida, under Juridik i örat.

Som medarbetare och student har du rätt till stöd och hjälp om du blivit utsatt för kränkning, trakasserier eller diskriminering. Om du har blivit utsatt kontakta prefekten Margareta Brattström (margareta.brattstrom@jur.uu.se).

Mattias Dahlberg
Dekanus

Margareta Brattström
Prefekt

Nyhetsbanken