Ny bok: Homo juridicus. Den kapabla människan i rätten (Iustus förlag, 2017)

2 januari 2018

Vad krävs för att människor ska kunna vara aktörer i rätten - vad krävs för att någon ska bedömas ha rättshandlingsförmåga, processbehörighet eller ansvarsförmåga? Och vilka kan konsekvenserna bli för den som bedöms sakna rätt egenskaper eller förmågor för att räknas som rättslig aktör?  

Dessa frågor står i fokus för jur. dr Therése Fridström Montoyas bok "Homo juridicus. Den kapabla människan i rätten". Genom belysning av vilka avvikande egenskaper eller förmågor hos människor som avgör att deras handlingar inte får rättsliga konsekvenser, har omvänt förväntningarna i rätten på den "normala" rättsliga aktörens egenskaper eller förmågor kunnat utläsas. Dessa förväntningar har konsekvenser för den som inte lever upp till idealbilden, såsom barn, vuxna med psykisk sjukdom, demenssjukdom eller utvecklingsstörning. Förväntningarna på den rättsliga aktören har även konsekvenser för möjligheten att kunna garantera alla människor samma rättigheter och likhet inför lagen - särskilt i jämförelse med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

"Homo juridicus" ingår i Fridström Montoyas postdok-projekt "Stödpersoner, ställföreträdare och företrädare". Projektet finansieras av Stiftelsen Sävstaholm och pågår under åren 2016-2018.

Nyhetsbanken