Ny bok: Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens gränser

15 januari 2018

Socialrätt under omvandling

I boken studeras och problematiseras den svenska välfärdsrättens samtidsutmaningar utifrån olika rättsvetenskapliga synvinklar.

Thomas Erhag, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind (red.)

I antologin medverkar Therese Bäckman, Moa Kindström Dahlin, Thomas Erhag, Håkan Gustafsson, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind, Ruth Mannelqvist, Titti Mattsson, Torbjörn Odlöw, Rebecca Thorburn Stern, Lotta Vahlne Westerhäll, Wiweka Warnling-Nerep och Roger Persson Österman.

Nyhetsbanken