Remissyttranden från Juridiska fakulteten

Juridiska fakulteten tar varje år emot förfrågningar om remissvar från departementen. Här har vi samlat de senaste årens yttranden inom olika juridiska frågeställningar.