Our Most Recent Publications

 • Scheutz, Sverker; Eklund, Hans

  Problemorinterad inlärning i juristutbildningen

  Part of En mänsklig rättshistoria, p. 87-115, 2019.

 • Rosenmeier, Morten; Szkalej, Kacper; Wolk, Sanna

  EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights

  Kluwer Law International, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Ersättningsbestämning vid icke-materiella intrång (IV) – ytterligare några förtydliganden kring metodkrav och bedömningsgrunder

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-13 13, 2019.

 • Samuelsson, Joel; Zackariasson, Laila

  Vänbok till Lena Olsen

  2019.

 • Samuelsson, Joel

  Rättsvetenskapens vetenskaplighet

  Part of Vänbok till Lena Olsen, p. 189-226, 2019.

  Open access
 • Zackariasson, Laila

  Gränser för ett direktkrav enligt kommissionslagen

  Part of Svensk Juristtidning, p. 312-326, 2019.

 • Zackariasson, Laila

  Konsuments direktkrav vid kommission: Nedslag i fragmentarisk reglering av praktiskt viktiga frågor

  Part of Vänbok till Lena Olsen, 2019.

 • Samuelsson, Joel

  Vänbok till Lena Olsen

  Iustus förlag, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Upphandlingsskadeståndsrätt (VI)– frågor om skadesamband och skadelidandes begränsningsåtgärder

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-15 15, 2019.

 • Epstein, Yaffa

  When is it legal to hunt strictly protected species in the European Union?

  Part of Conservation Science and Practice, 2019.

 • Eklund, Hans

  Sysslar Allmänna reklamationsnämnden (ARN) med rättskipning?

  Part of Vänbok till Lena Olsen, p. 111-126, 2019.

 • Chapron, Guillaume; Epstein, Yaffa; López‐Bao, José Vicente

  A Rights Revolution for Nature: Introduction of Legal Rights for Nature Could Protect Natural Systems from Destruction

  Part of Science, p. 1392-1393, 2019.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Normkandidater och normproducenter – Om att fylla det rättstomma rummet

  Part of Vänbok till Lena Olsen, p. 153-173, 2019.

 • Mancilla Garcia, María; Hileman, Jacob; Bodin, Örjan; Nilsson, Annika et al.

  The unique role of municipalities in integrated watershed governance arrangements: a new research frontier

  Part of Ecology & society, 2019.

  Open access
 • Chamberlain, Johanna; Reichel, Jane

  The Swedish Understanding of Privacy as a Fundamental Right in a Comparative Perspective – Overview and Possibilities

  Part of Comparative Perspectives on Privacy in an Internet Era, p. 85-112, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Ersättningsbestämning vid multipla brott –: värdering av skadelidandes samlade kränkning

  Part of InfoTorg Juridik, 2019.

 • Singer, Anna; Brattström, Margareta

  Barn som rättsliga aktörer – Finns de?: Särskilt om rätt för unga att förbli gifta

  Part of Vänbok till Lena Olsen, p. 227-245, 2019.

  Open access
 • Bylander, Eric

  Den datoriserade domaren

  Part of Svensk Juristtidning, p. 1-7, 2019.

  Open access
 • Wall, Gustaf

  HFD 2018 ref. 23: Ett ställningstagande från Revisorsinspektionen utanför dess beslutskompetens har ansetts utgöra ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas

  Part of Förvaltningsrättslig Tidskrift, p. 135-140, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Utvecklingen och differentieringen av upphandlingsrättens skadeståndsfrågor

  Part of Vänbok till Lena Olsen, p. 17--77, 2019.