Our Most Recent Publications

 • Epstein, Yaffa

  Biodiversity Protection: An Environmental Issue? On Sweden’s Implementation of EU Species Protection Laws in Environmental and Sectoral Legislation

  Part of Nordic Environmental Law Journal, p. 69 69-82 82, 2019.

 • Michanek, Gabriel

  Species and Habitats Protection in U.S. Forest Planning

  Part of Nordisk miljörättslig tidskrift, p. 83-103, 2019.

 • Michanek, Gabriel

  Grannar emellan

  Part of En mänsklig rättshistoria, p. 217-230, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Serviermålet – den konkurrensrättsliga bedömningen av patentförlikningsavtal

  Part of Ny juridik, p. 63 63-85 85, 2019.

 • Ruotsi, Mikael

  Facebookmålet - räddning på mållinjen eller organiserat uppspel?

  Part of Svensk Juristtidning, p. 329-347, 2019.

 • Hobér, Kaj

  Arbitration of Energy Disputes Under the Energy Charter Treaty: Added Value for the Belt and Road Initiative

  Part of JOURNAL OF WORLD INVESTMENT & TRADE, p. 285 285-312 312, 2019.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  Much Ado about Nothing?: The Road to the Incorporation of the UN Convention on the Rights of the Child in Sweden

  Part of The International Journal of Children's Rights, p. 266-305, 2019.

 • Herlin-Karnell, Ester

  The Power of Comparative Constitutional Law Reasoning in European Criminal Law Procedure

  Part of Vienna Journal on International Constitutional Law, p. 1-27, 2019.

 • Kjaersgaard, Louise Fjord; Arfwidsson, Autilia

  Taxation of Cryptocurrencies from the Danish and Swedish Perspectives

  Part of Intertax, p. 620-634, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Förkastande av försäkringsgivares fruktlösa formaliaförsök – preskription avseende anmälan respektive anspråk

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-8 8, 2019.

 • Lind, Anna-Sara

  Den offentliga rätten i mångvetenskaplig forskning

  Part of Festskrift till Wiweka Warnling Conradson, p. 207-217, 2019.

 • Garland, Jameson

  Informed Consent in Clinical Practice in Sweden: Challenges in protecting patients’ rights through medical science and law

  Part of Förvaltningsrättslig Tidskrift, p. 49-78, 2019.

 • Garland, Jameson

  Testing the Bounds of Lawful Medicine in Sweden: Vetenskap och beprövad erfarenhet as a legally enforceable standard of care

  Part of Nordisk socialrättslig tidskrift, p. 79-114, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Uppgiftslämnandeansvar– utomobligatoriskt ansvar för ren förmögenhetsskada inom positiv förtroendesfär

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-11 11, 2019.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  Much Ado about Nothing? The Road to the Incorporation of the Convention of the Rights of the Child in Sweden

  Part of The International Journal of Children's Rights, p. 266-305, 2019.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  MARKET POWER IN EU ANTITRUST LAW AND STATE AID LAW

  Part of Europarättslig tidskrift, p. 281-298, 2019.

 • Andersson, Håkan

  Trafikskadeansvarets utsträckning ännu en gång – gräns för gränssättandet

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-9 9, 2019.

 • Chamberlain, Johanna

  Det europarättsliga privatlivsskyddet i svensk rätt – en lägesinventering

  Part of Europarättslig tidskrift, p. 199-210, 2019.

 • Scheutz, Sverker; Eklund, Hans

  Problemorinterad inlärning i juristutbildningen

  Part of En mänsklig rättshistoria, p. 87-115, 2019.

 • Rosenmeier, Morten; Szkalej, Kacper; Wolk, Sanna

  EU Copyright Law: Subsistence, Exploitation and Protection of Rights

  Kluwer Law International, 2019.