Faculty of Law

Our Most Recent Publications

 • Scheutz, Sverker

  Internet, Freedom of Expression and the Right to Privacy in Sweden

  Part of Human Rights Law and Regulating Freedom of Expression in New Media, p. 158-176, 2018.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  Consumer inertia, the New Economy and EU Competition law

  Part of Market and Competition Law Review, p. 47 47-73 73, 2018.

 • Bastidas Venegas, Vladimir

  En kort not om instuderingen av EU:s konkurrens- och statsstödsrätt

  Part of Juridisk publikation, p. 125 125-143 143, 2018.

 • Epstein, Yaffa; Chapron, Guillaume

  The Hunting of Strictly Protected Species: The Tapiola Case and the Limits of Derogation under Article 16 of the Habitats Directive

  Part of European Energy and Environmental Law Review, p. 78 78-87 87, 2018.

 • Grahn-Farley, Maria

  Fördragskonform tolkning av MR-traktat

  Part of Svensk Juristtidning, p. 423-, 2018.

 • Epstein, Yaffa

  Adversarial Legalism and Biodiversity Protection in the United States and the European Union

  Part of Transnational Environmental Law, 2018.

 • Arnerstål, Stojan

  Varumärkesrättsliga prejudikat: En kommentar till Länsförsäkringar-avgörandet

  Part of NIR, p. 137-144, 2018.

 • Halila, Leena; Lankinen, Veronica; K. Nilsson, Annika

  Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

  Part of NIR, 2018.

 • K. Nilsson, Annika

  Hänsynsreglerna i tillsynen: Analys av hur myndigheter tillämpar och motiverar beslut gällande nyetablering av miljöfarliga verksamheter utifrån hänsynsreglerna i MB 2 kap.

  Part of NIR, 2018.

 • Michanek, Gabriel

  Lexino - djupa lagkommentarer. Miljöbalken (1999:808): 2 kap. - Allmänna hänsynsregler m.m.

  Part of Karnov lagkommentarer, 2018.

 • Grahn-Farley, Maria

  Fördragskonform tolkning av MR-traktat

  Part of Svensk Juristtidning, 2018.

 • Grahn-Farley, Maria

  Critical Race Theory

  Part of Juridiskmetod (under publikation), 2018.

 • Almkvist, Gustaf; Svensson, Erik

  Orsakande, tillräknande och luftstrupstransplantationer

  Part of Svensk Juristtidning, p. 225-239, 2018.

 • Universitetshuset, lärosal IX, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-05-30 10:15

  Bergman, Jon

  Concentrations in the EU pharmaceutical sector: The protection of effective competition under Council Regulation No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings

 • Lind, Anna-Sara

  Social rights and EU Citizenship

  Part of Bridging the Prosperity Gap in the EU, p. 22-45, 2018.

 • Nya Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19, Uppsala 2018-05-25 10:15

  Hellborg, Sabina

  Diskrimineringsansvar: En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

 • Brusewitzsalen, Gamla torget 6, Uppsala 2018-05-18 10:15

  Karlander, Lars

  The ECJ's Adjudication of Fundamental Rights Conflicts: In Search of a Fair Balance

 • Andersson, Håkan

  Konstitutionaliseringav ersättningsrätten (III) – preciseringar avseendeersättningsbestämningen vid medborgarskapsförlust (2:7 RF)

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-19 19, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Skadeståndsrättoch skatterätt – moms som kostnadsskapande skada respektive vinstgivande bonus.

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-9 9, 2018.

 • Reichel, Jane

  Offentlighet eller dataskydd som ledande princip i EU:s integrerade förvaltning?

  Part of Förvaltningsrättslig Tidskrift, p. 91-113, 2018.