Our Most Recent Publications

 • Grahn-Farley, Maria

  Barnkonventionen: En Kommentar

  Studentlitteratur AB, 2019.

  Open access
 • Andersson, Håkan

  Materiell formalia avseende ideell ersättning (II) – preskription vid frihetsberövandeersättning

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-9 9, 2018.

 • Zackariasson, Laila

  Något om panträtt i gemensamt intecknade fastigheter

  Part of Festskrift till Stefan Lindskog, p. 813-825, 2018.

 • Szkalej, Kacper

  Blocking injunctions against ISPs in Sweden 2.0 beta - the rise of the interim injunction? (Part 1)

  2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  Blocking injunctions against ISPs in Sweden 2.0 beta – the rise of the interim injunction? (Part 2)

  2018.

  Open access
 • Andersson, Håkan

  Materiell formalia avseende ideell ersättning (I) – ränteberäkning vid kränkningsersättning

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-6 6, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Ansvaret för vanskligt vanligt vatten – produktansvarslagens tillämpning på dricksvatten

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-8 8, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Huvudreglernashuvudväg utan huvudvärk – inklusive en inte alltför problematisk infart från enav de många sidovägarna

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-8 8, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Styrelseledamots kapitalbristansvar – associationsrättslig språklig ytstruktur med skadeståndsrättslig funktionell djupstruktur

  Part of Festskrift till Stefan Lindskog, p. 1-14, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Postmoderna och diskursteoretiska verktyg inom rätten

  Part of Juridisk metodlära, p. 349-375, 2018.

 • Andersson, Håkan

  Culpabedömning av rättsbedömning – uppenbarhetsrekvisitet uppenbart konkretiserat

  Part of InfoTorg Juridik, p. 1 1-16 16, 2018.

 • Szkalej, Kacper

  Online Copyright Infringement and Enforcement in Sweden

  2018.

  Open access
 • Sal IV, the University Main Building, Biskopsgatan 3, Uppsala 2018-12-12 10:15

  Litins´ka, Yana

  Assessing capacity to decide on medical treatment: On human rights and the use of medical knowledge in the laws of England, Russia and Sweden

  Open access
 • Linton, Marie

  The Concepts of Recognition and Enforcement: Bees in the European Bonnet

  Part of Remedies Concerning Enforcement of Foreign Judgments, 2018.

 • Wolk, Sanna; Szkalej, Kacper

  Employees' Intellectual Property Rights

  2018.

 • Szkalej, Kacper

  Privatkopieringsersättning i Norge och EU-medlemsstaterna

  2018.

  Open access
 • Szkalej, Kacper

  Consumption of Digital Works: A legal analysis of EU copyright law within the framework of lawful acquisition and exploitation of protected content

  2018.

  Open access
 • Bastidas Venegas, Vladimir; Bergström, Maria

  Sweden

  Part of White Collar Crime – a comparative study, 2018.

 • Linton, Marie; Sayed, Mosa

  Kvinnor "i kläm" vid bedömning av mångfald

  Part of De Lege: Genuskritiska frågor inom juridiken, p. 123-144, 2018.

 • Linton, Marie

  Cross Border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I a Regulation and National Rules

  University of Maribor, Faculty of Law, 2018.