Faculty of Law

Our Most Recent Publications

 • Bastidas Venegas, Vladimir; Bergström, Maria

  Sweden

  Part of White Collar Crime – a comparative study, 2018.

 • Linton, Marie; Sayed, Mosa

  Kvinnor "i kläm" vid bedömning av mångfald

  Part of De Lege: Genuskritiska frågor inom juridiken, p. 123-144, 2018.

 • Linton, Marie

  Cross Border Enforcement of Monetary Claims - Interplay of Brussels I a Regulation and National Rules

  University of Maribor, Faculty of Law, 2018.

 • Josefsson, Henrik

  The Simplification of Biological Diversity in International and EU Law

  Part of Sustainability, 2018.

 • Michanek, Gabriel; Bostedt, Göran; Ekvall, Hans; Forsberg, Maria et al.

  Landscape Planning - Paving the Way for Effective Conservation of Forest Biodiversity and a Diverse Forestry?

  Part of Forests, 2018.

 • Dahlquist, Joel Dahlquist

  Investment Treaty Arbitration: Problems and Exercises

  Edward Elgar Publishing, 2018.

 • Josefsson, Henrik

  The Environmental Liability Directive, the Water Framework Directive and the Definition of ‘Water Damage’

  Part of Environmental Law Review, p. 151 151-162 162, 2018.

 • Bergström, Carl Fredrik

  The Swedish Principle of Open Government

  2018.

 • Fridström Montoya, Therése; Lind, Anna-Sara

  Socialt arbete i det allmännas tjänst

  Part of Juridik för socialt arbete, p. 13-23, 2018.

 • Fridström Montoya, Therése

  Personrätt på nytt sätt - ett ämne med potential att göra skillnad för personerna i rätten

  Part of Genuskritiska frågor inom juridiken, p. 63-82, 2018.

 • Fridström Montoya, Therése

  Introduktion till socialtjänstlagstiftningen

  Part of Juridik för socialt arbete, p. 53-90, 2018.

 • Fridström Montoya, Therése

  Rätten till bistånd enligt SoL

  Part of Juridik för socialt arbete, p. 91-115, 2018.

 • Fridström Montoya, Therése

  Förfoganderätt över eget sekretesskydd - en exklusiv rätt för den som själv kan?

  Part of Förvaltningsrättslig Tidskrift, p. 209-231, 2018.

 • Fridström Montoya, Therése

  Har Riksrevisionens rapport väckt regeringen?

  Part of Intra, p. 21-21, 2018.

 • Fridström Montoya, Therése

  LSS

  Part of Socionomen, p. 35 35-35 35, 2018.

 • Ingvarsson, Torbjörn

  Subrogation

  Part of Festskrift till Stefan Lindskog, p. 317-336, 2018.

 • Wojciechowski, Bartosz Wojciech; Gräns, Minna; Lidén, Moa

  A true denial or a false confession?: Assessing veracity of suspects' statements using MASAM and SVA

  Part of PLoS ONE, 2018.

 • Marcusson, Lena

  En ny förvaltningslag

  Part of Vänbok till Mats Melin, p. 263-273, 2018.

 • Nilsson, Annika K.

  Förvaltningslagen och sanktionsförfarande

  Part of Förvaltningsrättslig Tidskrift, p. 531-553, 2018.

 • Thorburn Stern, Rebecca

  Book review: Fulvia Staiano, The Human Rights of Migrant Women in International and European Law, Eleven International Publ./G. Giappichelli Editore, 2017.

  Part of Common market law review, 2018.