Working Paper Series

About Uppsala Faculty of Law Working Paper Series

The working paper series presents reports by researchers at the Faculty of Law. The aim of the series is to introduce in-progress research to a wider audience. The papers are to be regarded as reports on ongoing legal studies or research. Readers are invited to submit their comments directly to the authors.

The editors of the Working Paper Series are Professor Daniel Stattin and Doctor of Laws LL.D. Rebecca Söderström.


2018 Working papers


Working Paper 2017:2Working Paper 2018:1
Juridiska fakulteten

Bankmän, förtroende och stabilitet
Om könsfördelning i bankstyrelser


Author: Rebecca Söderström
 Download abstract in PDF format
 Download complete text in PDF format


2017 Working papers


Working Paper 2017:2Working Paper 2017:2
Juridiska fakulteten

An Introduction
to Islamic Securities (Sukuk)


Author: Pegah Zolfaghari
 Download abstract in PDF format
 Download complete text in PDF format


Working Paper 2017:1Working Paper 2017:1
Juridiska fakulteten

Tillsyn och miljörapport -
Kommunala miljönämnders tillämpning av
miljöbalkens bestämmelser om miljörapportering

Author: Annika Nilsson
 Download abstract in PDF format
 Download complete text in PDF format


2016 Working papers


Working Paper 2016:3Working Paper 2016:3
Juridiska fakulteten

Article 50 EU Treaty:
Is the “ever closer union” cracking?


Author: Göran Lysén
 Download abstract in PDF format
 Download complete text in PDF format


Working Paper 2016:2Working Paper 2016:2
Juridiska fakulteten

Regeringens möjlighet att påverka beslut om försäljning av tillgångar i Vattenfall AB (publ.)
 

Author: Daniel Stattin
 Download abstract in PDF format
 Download complete text in PDF format


Working Paper 2016:1Working Paper 2016:1
Juridiska fakulteten

Så nära, och ändå så långt bort!
En svensk betraktelse av norsk vattenrätt och frågan
om tillstånds rättskraft

 

Author: Jan Darpö
 Download abstract in PDF format
 Download complete text in PDF format