Juridiska fakulteten

Avhandlingsdatabas

Om avhandlingsdatabasen

Här visas de senaste 50 avhandlingarna som lagts fram vid Juridiska fakulteten. Uppgifterna hämtas från universitetets publikationsdatabas DiVA. För information om äldre avhandlingar, kontakta forskningsadministratören vid Juridiska institutionen.

 • Sal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2017-12-15 kl 10:15

  Elmerot, Åsa

  Defining, Regulating and Balancing Rights: A Constitutional Law Study of Indigenous Peoples' Rights to Land and Natural Resources in the Russian Federation

 • Nya Brusewitz, rum 3312, Gamla Torget, Uppsala, 2017-05-05 kl 10:15

  Lewander, Anna

  Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning: Klassificering på gränsen mellan skatterätten och redovisningsrätten

 • Ihresalen, Engelska parken, Thunbergsvägen 3H, Uppsala, 2017-03-10 kl 10:15

  Bellander, Henrik

  Rättegångskostnader: Om kostnadsbördan i dispositiva tvistemål

 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala, 2017-05-12 kl 10:15

  Söderström, Rebecca

  Sound Banking

 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala, 2016-04-29 kl 10:15

  Iacovides, Marios C.

  A ‘More Economic Approach’ to WTO Law’s Relevant Market Definition, Trade Harm, and Quantification of Trade Effects and Countermeasures: A Normative Law and Economics Comparison with EU Competition Law

 • Eva Netzeliussalen, Blåsenhus, von Kraemers Allé 1, Uppsala, 2016-12-09 kl 10:15

  Malafry, Melina

  Biodiversity Protection in an Aspiring Carbon-Neutral Society: A Legal Study on the Relationship between Renewable Energy and Biodiversity in a European Union Context

 • Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala, 2016-11-09 kl 10:15

  Slokenberga, Santa

  European Legal Perspectives on Health-Related Direct-to-Consumer Genetic Testing

 • Ihre-salen, Engelska parken, Uppsala, 2016-05-13 kl 10:15

  Svensson, Erik

  Gärningsmannaskap vid fleras deltagande i brott

 • Gunnar Johansson-salen i Blåsenhus, Uppsala, 2016-03-04 kl 10:15

  Zillén, Kavot

  Hälso- och sjukvårdspersonalens religions- och samvetsfrihet: En rättsvetenskaplig studie om samvetsgrundad vägran och kravet på god vård

 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala, 2016-05-25 kl 10:15

  Garland, Jameson

  On Science, Law, and Medicine: The case of gender-“normalizing” interventions on children who are diagnosed as different in sex development

 • Universitetshuset sal IV, Uppsala, 2015-05-22 kl 17:51

  Walleng, Kajsa

  Att leva som sambo: En civilrättslig studie av det rättsliga skyddet för sambor och om det är i takt med sin tid

 • Brusewitzsalen,, Gamla torget 6, plan 3, Uppsala, 2015-09-25 kl 10:15

  Sjödin, Erik

  Ett europeiserat arbetstagarinflytande: en rättslig studie av inflytandedirektivens genomförande i Sverige

 • Universitetshuset sal IX, Uppsala, 2015-03-20 kl 10:15

  Fridström Montoya, Therése

  Leva som andra genom ställföreträdare: en rättslig och faktisk paradox

 • sal IV, Universitetshusets, Uppsala, 2015-02-13 kl 10:15

  Boserup, Hans

  Mikrostyring i mediation

 • Universitetshuset sal IX, Uppsala, 2015-04-17 kl 10:15

  Strand, Magnus

  The Passing-On Problem in EU Law Damages and Restitution

 • Sal IV Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2015-05-08 kl 10:15

  Romby, Anna

  Underskott i aktiebolag: En skatterättslig studie av förlust- och resultatutjämning i ljuset av svensk rätt och EU-rätten

 • Universitetshuset, Sal IV, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2015-01-28 kl 10:15

  Holm, Cyril

  F. A. Hayek's Critique of Legislation

 • Sal IV, Universitetshuset, Uppsala, 2014-05-23 kl 10:15

  Wall, Gustaf

  Rättskraft och korrektiv: En förvaltningsrättslig studie

 • Universitetshuset, lärosal IX, Uppsala, 2014-04-25 kl 10:15

  Arnerstål, Stojan

  Varumärket som kontraktsföremål

 • Lärosal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2013-10-25 kl 10:15

  Berglund, Martin

  Avräkningsmetoden: En skatterättslig studie om undvikande av internationell dubbelbeskattning

 • Brusewitzsalen, Gamla Torget 6, Uppsala, 2013-09-13 kl 14:15

  Borg Jansson, Dominika

  Harmonizing National Laws on Human Trafficking by Implementing Article 3 of the Palermo Protocol: Problems and Reform

 • Sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2013-04-08 kl 13:15

  Fogdestam Agius, Maria

  Interaction and Delimitation of International Legal Orders

 • Universitetshuset - Sal IV, Uppsala, 2013-09-05 kl 10:15

  Gustafsson, Anna

  Kränkande behandling i skolan: Den rättsliga regleringen av kommunens ansvar

 • Brusewitzsalen, Gamla Torget 6, Uppsala, 2013-11-22 kl 10:15

  Wetter, Anna

  Making EU Legislation in the Area of Criminal Law: A Swedish Perspective

 • Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala, 2013-11-29 kl 10:15

  Enkvist, Victoria

  Religionsfrihetens rättsliga ramar

 • Auditorium Minus,Gustavianum, Uppsala, 2013-11-01 kl 10:15

  Stoll, Jane

  Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood: Swedish Law in a Comparative Context

 • Universitetshuset Sal IX, Uppsala, 2013-02-28 kl 10:15

  Wiberg, Maria

  The EU Services Directive – Law or Simply Policy?

 • Gustavianum, Auditorium Minus, Akademigatan 3, Uppsala, 2012-09-28 kl 10:15

  Forsberg, Maria

  Skogen som livsmiljö: En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

 • Taxation of Foreign Business Income within the European Internal Market

  An analysis of the conflict between the objective of achievement of the European internal market and the principles of territoriality and worldwide taxation Monsenego, Jérôme

 • Universitetshuset, sal IX, Uppsala, 2012-03-09 kl 10:15

  Strömgren, Peter

  Tillbehör och accession

 • Verklig innebörd

  En studie av inkomstskattepraxis Burmeister, Jari

 • Sal IV, Universitetshuset, Uppsala, 2011-06-03 kl 10:15

  K. Nilsson, Annika

  Enforcing Environmental Responsibilities: A Comparative Study of Environmental Administrative Law

 • Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1, Uppsala, 2011-05-28 kl 10:15

  Marklund, Linda

  Ett brott - två processer: Medling vid brott och unga lagöverträdare i straffprocessen

 • Sal 9, Universitetshuset, Uppsala, 2011-10-21 kl 10:15

  Päiviö, Nils-Johan

  Från skattemannarätt till nyttjanderätt: En rätthistorisk studie av utvecklingen av samernas rättigheter  från  slutet 1500-talet till 1886 års renbeteslag

 • Auditorium Minus, Gustavianum, Uppsala, 2011-12-09 kl 10:15

  Axelsson, Ewa

  Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård: En medicinrättslig studie

 • Sal IV, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2011-03-04 kl 10:15

  Boucht, Johan

  Polisiär våldsanvändning: En straff- och offentligrättslig undersökning

 • University Building, Hall IV, Uppsala, 2011-02-11 kl 10:15

  Sörgjerd, Caroline

  Reconstructing Marriage in a Changing Legal and Societal Landscape: Challenges of New Cohabitation Models in Sweden

 • Brusewitzsalen, Gamla Torget 6, Uppsala, 2011-05-20 kl 10:15

  Bremdal, Patrik

  Riksdagens kontroll av regeringsmakten

 • Auditorium Minus in Gustavianum, Juridicum, Box 512,751 20 Uppsala., Uppsala, 2011-01-21 kl 10:15

  Juma Nyabinda, Richard

  An Inquiry into the Compatibility of the Demo-Conditionality with State Sovereignty in International law: With Special Focus on The European Union and the African, the Caribbean and the Pacific Countries Relations

 • Auditorium Minus, Gustavianum, Uppsala, 2010-05-25 kl 10:15

  Matz, Henrik

  Begreppet domstol i EU-rätten: En studie av domstolsbegreppet i bestämmelserna om förhandsavgörande

 • Sal IX, Universitetshuset, Uppsala, 2010-05-21 kl 10:15

  Hansson, Mikael

  Kollektivavtalsrätten: en rättsvetenskaplig berättelse

 • Universitetets lärosal X, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala, 2010-12-18 kl 10:15

  Friberg, Sandra

  Kränkningsersättning: Skadestånd för kränkning genom brott

 • Sal IV, Universitetshuset, Uppsala, 2010-12-10 kl 10:15

  Cejie, Katia

  Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar: En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem

 • Brusewitzsalen, Gamla Torget 6, , 2009-05-27 kl 10:15

  Rinwigati Waagstein, Patricia

  Corporate Human Rights Responsibility: A Continuous Quest for an Effective Regulatory Framework

 • Ihresalen, Engelska Parken Humanistiskt Centrum, Uppsala, 2009-06-03 kl 10:15

  Ställvik, Olof

  Domarrollen: Rättsregler, yrkeskultur och ideal

 • Univversitetshuset, sal X, S:t Olofsgatan 10B, Box 256, 751 05, Uppsala, 2010-01-29 kl 10:00

  Sayed, Mosa

  Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige: En internationellt och jämförande studie

 • Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1, Uppsala, 2010-01-16 kl 10:15

  Söderlund, Jenny

  Konkursrätten: – om konkursboet ses som en association i tvångslikvidation med borgenärerna som medlemmar

 • Sal X, Universitetshuset, Uppsala, 2009-11-27 kl 13:00

  Lind, Anna-Sara

  Sociala rättigheter i förändring: En konstitutionellrättslig studie

 • IX, Main University Building, SE-751 05 Uppsala, 2009-03-05 kl 10:00

  Jóhannsdóttir, Aðalheiður

  The significance of the default: A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law

 • Ihresalen, Engelska parken, Thunsbergsvägen 3 H, Uppsala, 2008-11-28 kl 10:15

  Westerstrand, Jenny

  Mellan mäns händer: Kvinnors rättssubjektivitet, internationell rätt och diskurser om prostitution och trafficking