Om juristexamen

Efter 4,5 års avklarade studier erhåller du en juristexamen om 270 högskolepoäng, vilket är en yrkesexamen på avancerad nivå. Den översätts till engelska med Master of Laws (LL.M.) För dig som är intresserad av ett arbete med en inriktning mot juridik väntar nu en bred och attraktiv arbetsmarknad.


Ansökan om examen

Du ansöker om examen genom att kontakta examensenheten på Uppsala universitet. Där kan du få mer information om vad som krävs för att du ska kunna få ut en examen, om lokala tillämpningsföreskrifter och övergångsbestämmelser. Under universitetets centrala webbsida om examen finns också de blanketter som krävs för en ansökan. Ansökan lämnar du sedan till Uppsala universitets centrala Studentservice eller skickar direkt till examensenheten.

Det är viktigt att du ser till att din ansökan är komplett innan du skickar in den. Om ansökan inte är komplett förlängs handläggningstiden. Du ska själv kontrollera så att de kurser och tillgodoräknanden som ska vara med i din examen är inrapporterade i Uppdok. Exempelvis måste utlandsstudier och utbyteskurser vara tillgodoräknade.


Examensbeviset

Examen på grund- och avancerad nivå som utfärdas från och med 2003 är svensk- och engelskspråkig. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett så kallat Diploma Supplement (DS). Både examensbevis och DS utfärdas utan kostnad.


Om diplomeringsceremonin

En diplomeringsceremoni äger rum två gånger om året (vår och höst) i aulan i Universitetshuset. Inbjudan till redan färdiga jurister skickas ut i början av februari respektive september. För att kunna vara med på ceremonin måste du vara klar och ha fått ut ditt bevis för juristexamen. Efteråt blir det mottagning i universitetets förhall.

Frågor om diplomeringsceremonin kan ställas till administratör Maria Engström, telefon: 018-471 79 88.

Vårens diplomeringsceremoni äger rum lördagen den 1 juni 2019 i aulan i universitetshuset.

För att kunna vara med på ceremonin måste du vara klar med dina studier och ansöka om ditt examensbevis senast den 14 maj.

När ditt examensbevis har blivit utfärdat skickas en inbjudan med posten.
Sista dag att anmäla sig till ceremonin, som även innebär beställning av diplom, är den 17 maj 2019.