Juridiska fakulteten

Magisterprogram

Juridicum kan idag erbjuda tre magisterutbildningar, alla med högkvalitativt innehåll och internationell relevans.

Magisterprogram

Om våra magisterprogram

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ger tre magisterprogram varje läsår, med start på höstterminen. De tre magisterprogrammen omfattar alla ett läsår, 60 hp, och leder fram till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde. Undervisningen bedrivs på engelska och programmen ges på campus med hög obligatorisk närvaro. Här nedanför kan du läsa lite mer om respektive program som vi erbjuder.

Mer på universitetets hemsidaIntellectual Property Law

Från och med hösten 2015 kan Uppsala universitets juridiska fakultet erbjuda ett nytt magisterprogram i immaterialrätt, det enda i sitt slag i Sverige. Tanken är att förmedla en fördjupad förståelse för centrala frågor i internationell och EU-rättslig immaterialrätt. Utbildningen är på engelska och riktar sig till både svenska och internationella studenter, och kommer att karakteriseras av ett problembaserat lärande som förutsätter en hög grad av studentaktivitet både före och vid undervisningstillfällena. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har en stark lärar- och forskargrupp i immaterialrätt som alla i olika omfattning kommer att delta i magisterutbildningen. Ansvarig för programmet är Sanna Wolk, docent i immaterialrätt vid Juridiska fakulteten.

Ansökningsperiod för läsåret 2018/2019: Från 16 oktober 2017 till och med 15 januari 2018.

► Intellectual Property Law programsida


Investment Treaty Arbitration

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet erbjuder, som ett av de första lärosätena i Europa, en magisterutbildning med inriktning mot investeringstvister. Programmet är ett heltids- och ettårigt post-graduate program på avancerad nivå för studenter med en treårig (eller mer) juristexamen. Det startar under hösten och avser att fokusera på de komplicerade processuella och materiella frågor som kan uppkomma i investeringstvister. Utbildningen hålls helt på engelska och leds, i samarbete med andra internationella experter, av Kaj Hobér som är professor i internationell investeringsrätt och handelsrätt vid Uppsala universitet. 

Ansökningsperiod för läsåret 2018/2019: Från 16 oktober 2017 till och med 15 januari 2018.

► Investment Treaty Arbitration programsida 


International Tax Law and EU Tax Law

Internationell skatterätt och EU-skatterätt är de två fokusområdena i denna ettåriga magisterutbildning på avancerad nivå som startar under hösten. Även frågor med utgångspunkt i intern lagstiftningen berörs under utbildningen. Hela utbildningen, som sker på engelska, bygger på den problembaserade inlärningsmetoden som karaktäriserar juristutbildningen vid Uppsala universitet. Katia Cejie, docent i finansrätt är programansvarig för utbildningen. Tillsammans med professor Mattias Dahlberg och professor Bertil Wiman och en i övrigt stark skatterättslig lärar- och forskargrupp leder hon utbildningen. Bertil Wiman är dessutom ordförande i det akademiska rådet, bestående av utländska professorer i skatterätt och praktiskt verksamma skattejurister, vilka är knutna till programmet.

Ansökningsperiod för läsåret 2018/2019: Från 16 oktober 2017 till och med 15 januari 2018.

► International Tax Law and EU Tax Law programsida

Frågor?

Vill du veta mer om våra magisterprogram? Maila till våra studievägledare Malin Alm och Lee Holmström på lawmaster@jur.uu.se